ล่าสุด

กสทช. ขีดเส้น 1 มีนาคมนี้ ทุกช่องทีวีดิจิตอลห้ามเสียงดังเกินช่วงโฆษณา

remote-tv

กสทช. ขีดเส้น 1 มีนาคมนี้ ทุกช่องทีวีดิจิตอลห้ามเสียงดังเกินช่วงโฆษณา

กสทช. เตรียมแจ้งเจ้าของช่องทีวีดิจิตอลทุกราย ให้กำหนดมาตรฐานความดังของเสียงในรายการทีวีของตนให้เท่ากันทุกรายการ ห้ามเร่งเสียงดังเฉพาะช่วงโฆษณา หลังจากมีผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาว่าระดับเสียงในการออกอากาศช่วงที่มีโฆษณานั้นดังกว่าช่วงรายการปกติ ทั้งนี้ทาง กสทช. จะได้แจ้งให้เจ้าของช่องทีวีปรับปรุงระบบเทคนิคของตนเองให้เสร็จภายในวันที่ 1 มีนาคมนี้ มิฉะนั้นอาจเจอโทรปรับถึง 5 ล้านบาท

นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มีมติให้ทางสำนักงาน กสทช. แจ้งไปยังเจ้าของช่องทีวีดิจิตอลทุกราย ให้ควบคุมระดับความดังของเสียง (Audio Loudness) ตามประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้ทุกช่องทีวีดิจิตอลจะต้องปรับปรุงระบบเทคนิคของตนเองให้เสร็จภายในวันที่ 1 มีนาคม 2558 นี้ มิฉะนั้นอาจจะถูกลงโทษปรับ 5 ล้านบาทหากไม่ปฏิบัติตาม

สำหรับมาตรการนี้นั้นจะควบคุมระดับเสียงให้เท่ากันทั้งในช่วงที่เป็นเนื้อหารายการ และช่วงที่มีการโฆษณา เพราะที่ผ่านมาหลายช่องทีวีใช้วิธีเพิ่มเสียงดังเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ในลักษณะที่เป็นการบังคับให้รับข้อมูลทางเสียงอันก่อนให้เกิดเป็นมลพิษทางเสียง ซึ่งมาตรฐานความดังเสียงตามแนวทางนี้นั้นจะใช้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศของ ITU และของ EBU (European Broadcasting Union) โดยค่าที่เหมาะสมคือ ระดับความดังเสียงเฉลี่ยไม่เกิน -23 LUFS +- ไม่เกิน 0.5 LUFS และค่าความดังสูงสุดไม่เกิน -1 dBTP

นอกจากนี้แล้วจะยังมีการแจ้งให้ทางช่องทีวีดิจิตอล ส่งข้อมูลผังรายการของแต่ละช่องตามโครงสร้างที่ กสทช. กำหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลกลางในการจัดผังรายการอิเลคทรอนิกส์ (EPG) ด้วย โดยจะทำให้ประชาชนสามารถเปิดหาข้อมูลล่วงหน้าถึง 7 วันผ่านเมนู EPG บนรีโมทของกล่องทีวีดิจิตอลได้

ที่มาของข่าว prachachat.net

Advertisment

Leave a comment