ล่าสุด

About Us

About us

สวัสดีครับ แอดมินเป็นนักวิชาการอิสระ ที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยี สอนหนังสือด้านดิจิตอล ฮาร์ดแวร์​ และ ซอฟท์แวร์ เป็นโปรแกรมเมอร์ และสนใจทางด้านมัลติมีเดีย จึงคิดที่จะนำความรู้ด้านเทคโนโลยีใกล้ตัว ที่กระทบคนหมู่มากมานำเสนอ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งจากเว็บไซค์ของไทยและต่างประเทศโดยหากเจอข้อมูลที่น่าสนใจก็จะนำมาแปลให้ได้อ่านกัน

หากเป็นข่าวใหม่ๆ เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลในบ้านเรา ก็พยายามรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สามารถค้นหาและอ่านได้ง่าย หลายข่าวจะอ่านมาจากหลายที่และเรียบเรียงใหม่ นอกจากนี้ได้นำเสนอประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในกรณีของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการส่งสัญญาณทีวีภาคพื่นดินเป็นระบบดิจิตอลให้ได้ทราบกันอีกด้วย

ติดต่อ Admin ทางโทรศัทพ์ได้ที่หมายเลข 098-309-3000 กรุณาระบุตอนทักทายนะครับว่าโทรมาเพราะเห็นเบอร์โทรที่เว็บไซค์ไหนนะครับ ส่วนทางอีเมล์ก็ตามภาพด้านล่างนะครับ

myemail

หากท่านต้องการให้รีวิวสินค้าที่เกี่ยวของกับทีวีดิจิตอล ยินดีรับทำให้ฟรี กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ข้างต้นนะครับ

ดร.รัฐการ
สิงหาคม 2556

ประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
ปริญญาโท ไมโครอิเลคทรอนิคส์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of Surrey, Guildford, Surrey, UK.
ปริญญาเอก วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์และวิศวกรรมไฟฟ้า University of Surrey, Guildford, Surrey, UK.

ประวัติการทำงาน

อดีต อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อดีต อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

และเคยเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยต่างๆอีกหลายมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ

ปัจจุบัน ลาออกจากงานประจำ หันมาประกอบอาชีพอิสระและยังเป็นนักวิชาการอิสระ เพื่อบริการสังคม เช่นตัวอย่างเว็บไซท์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชมอยู่นี้

Advertisment

Leave a comment