ล่าสุด

Amarin TV HD (34)

amarin-tv-hd

Amarin TV HD (34)

Website : www.amarintv.com
ดู Amarin TV HD online : Click
Facebook : facebook.com/AMARINTVHD

เลขช่อง (DVB-T2, iDTV) : 34
เลขช่อง จานดาวเทียม : 34

ผังรายการ : www.amarintv.com/schedule.aspx

ข้อมูล Amrin TV HD

ช่องทีวี Amarin TV HD ดำเนินการโดย บริษัทอัมรินทร์ เทเลวิชั่น ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทในเครือของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทอมรินทร์บุ๊คเช็นเตอร์ จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทในธุรกิจสิ่งพิมพ์ของประเทศมากว่า 30 ปี เราเป็นผู้นำในการผลิตนิตยสารและหนังสือคุณภาพ บริการงานพิมพ์ครบวงจร และงานจัดจำหน่ายสื่อและสิ่งพิมพ์ ปัจจุบันได้ขยายงานออกไปยังสื่อโทรทัศน์ การจัดอบรม และการจัดทัวร์ทั้งในและนอกประเทศ

การเข้ามาดำเนินกิจการทีวีดิจิตอลของ อัมรินทร์ จึงถือไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากบริษัทมีสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในมือมากมาย การขยายมาสู่กิจการโทรทัศน์จึงถือเป็นการก้าวไปข้างหน้าของกลุ่มบริษัทนี้

ในการประมูลทีวีดิจิตอลนั้น บมจ.อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ได้ประมูลราคาเป็นลำดับ 6 ที่จำนวนเงิน 3,320 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับที่ทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัดประมูลได้เช่นกัน

Advertisment

Leave a comment