ล่าสุด

MCOT HD (30)

mcot-net

ช่อง MCOT HD (30)

Website : www.mcot.net
Facebook : facebook.com/MCOT.Digital
Twitter : twitter.com/@MCOT_Digital

เลขช่อง (DVB-T2, iDTV) : 30
เลขช่อง จานดาวเทียม : 30

ผังรายการ : http://www.mcot.net/site/tvlisting

ข้อมูลช่อง MCOT HD

ดำเนินการโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งขั้นในรูปบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 จากการแปลงสภาพจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547

อสมท. เข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอลในกลุ่ม HD ด้วยจำนวนเงิน 3,340 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 5 จากทั้งหมด 7 ลำดับ ผู้ชมส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับผังรายการของท่าง MCOT หรือช่อง 9 เป็นอย่างดี เพราะออกอากาศแบบคู่ขนาน กับช่อง 9 แบบอนาลอก ผังรายการต่างๆ จึงเป็นที่รู้จักกันดี

Advertisment

Leave a comment