ล่าสุด

แนวทางการแจกคูปองทีวีดิจิตอล

ConverterCoupon

แนวทางการแจกคูปองทีวีดิจิตอลและการนำคูปองไปแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอล

แม้ตอนนี้การอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก คสช. ยังไม่เกิดขึ้นสำหรับการแจกคูปองทีวีดิจิตอลให้กับประชาชน 22.9 ล้านครัวเรือน รวมถึงทาง กสทช. เองก็ยังไม่ได้ข้อสรุปถึงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการคูปองของผู้ประกอบการผลิตกล่องแต่อย่างใด แต่วันนี้เรามาดูกันนะครับว่ารูปแบบการแจกคูปองทีวีดิจิตอลนั้นจะเป็นอย่างไร

ขั้นตอนการดำเนินงานในการแจกคูปองทีวีดิจิตอล
ในระหว่างการรอการอนุมัติจาก คสช. อยู่นั้น ทางสำนักงาน กสทช. ได้แต่งต่างคณะกรรมการ 4 ชุดด้วยกันได้แก่

– คณะกรรมการพิมพ์คูปอง
– คณะกรรมการแจกคูปอง
– คณะกรรมการกำกับดูแลการแจกคูปองให้เกิดความเป็นธรรม
– คณะกรรมการพิจารณาให้ผู้ประกอบการกล่องทีวีดิจิตอลเข้าร่วมโครงการ

คณะกรรมการเหล่านี้ทาง กสทช. ได้มีการเตรียมการเบื้องต้นไว้แล้ว รอเพียงการอนุมัติแผนงานทั้งหมดจาก คสช. เท่านั้น

ระหว่างนี้ก็ได้มีการประสานกับกองสลากเพื่อเตรียมการจัดพิมพ์คูปอง และบริษัทไปรษีณีย์ไทยที่จะรับผิดชอบในการขนส่งอีกด้วย

รูปแบบคูปองทีวีดิจิตอลที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชน

ตัวคูปองจะมีการแจกจ่ายผ่านทางระบบไปรษณีย์ไปยังประชาชนทุกครัวเรือน โดยจะมีข้อมูลบ้านเลขที่ และเลขบัตรประชาชน 13 หลักของเจ้าบ้านอยู่บนคูปองด้วย

การนำคูปองไปแลกซื้อกล่องนั้น เจ้าของคูปองจะต้องนำไปใช้คู่กับบัตรประชาชนตัวจริง หากบ้านไหนจะมอบอำนาจให้ผู้อื่น ก็จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าบ้านมาด้วย โดยไปยังจุดรับแลก หรือศูนย์รับแลกที่บริษัทตั้งขึ้น โดยบริษัทเหล่านี้จะต้องมีการขึ้นทะเบียนร่วมโครงการขายกล่องกับ กสทช. ด้วย

เมื่อมีการตรวจสอบคูปองผ่านแล้วว่าถูกต้อง ยังถูกนำไปใช้ที่ไหนมาก่อน บริษัทก็จะให้ประชาชนผู้แลกซื้อสามารถเลือกกล่องได้ว่าจะเอากล่องทีวีดิจิตอลรูปแบบไหน

ทั้งนี้ในกล่องที่ได้รับมานั้นจะมีสติ๊กเกอร์ให้สังเกตอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือ
– สติ๊กเกอร์ กสทช. ที่รับรองว่ากล่องนั้นได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองว่า กสทช. รับรองแล้ว
– สติ๊กเกอร์ รับรองว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการกับ กสทช. โดยสติ๊กเกอร์นี้จะติดอยู่บนคูปองด้วย

สติ๊กเกอร์อันหลังนี้มีไว้สำหรับกระบวนการที่บ่งบอกว่าประชาชนได้มีการใช้คูปองไปแล้ว จากนั้นบริษัทจะนำคปองที่ประชาชนนำมาใช้ มาขึ้นเงินกับ กสทช. โดยจะต้องมีรหัสเลขหมายตามเลขที่ประจำกล่องที่ กสทช. อนุญาตให้ขายติดอยู่ด้วย จึงเชื่อว่ากระบวนการขึ้นเงินจะโกงได้ยากพอสมควร

คูปองนี้ จะไม่สามารถนำไปขายเป็นเงินสดได้ คูปองจะมีลายน้ำพิเศษติดอยู่ หากไม่มีสติกเกอร์พิเศษติดอยู่บนคูปองบริษัทจะไม่สามารถนำมาขึ้นเงินกับ กสทช ได้

คาดว่าจะมีการมาแลกเกิน 70 %

ทาง กสทช. เชื่อว่าประชาชนจะมีความตื่นตัวพอสมควร หลังจากมีกำหนดการณ์แน่นอนแล้ว กสทช. จะมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อช่องทางต่างๆ และคาดว่าโครงการนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้พอสมควร และคาดหวังว่าจะมีการใช้คูปองมาแลกเกิน 70% ของคูปองที่แจกไป ส่วนอีก 30% อาจจะเพราะเค้าอาจจะมีกล่องอยู่แล้ว หรือรับชมทีวีดาวเทียมอยู่แล้ว เงินที่เหลือส่วนนี้ก็จะส่งเข้าคลังต่อไป

ที่มา สัมภาษณ์พิเศษ : ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม เผยแพร่ผ่าน http://patnews.wordpress.com

Advertisment

Leave a comment