ล่าสุด

กสทช. แจง ช่อง 7 เริ่มยุติทีวีอนาลอก มิถุนายน นี้

กสทช. แจง ช่อง 7 เริ่มยุติทีวีอนาลอก มิถุนายน นี้

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้กล่าวว่า ทาง กสท. ได้รับหนังสือจาก กองทัพบก เรื่องการจัดทำแผนยุติโทรทัศน์ระบบอนาล็อกของกองทัพบกและช่อง 7 แล้ว

ทั้งนี้กองทัพบกได้แจ้งความคืบหน้าในการการเห็นชอบหลักการยุติระบบทีวีอนาล็อกช่อง 7 ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ในเดือน พฤษภาคม 2566 ซึ่งทางช่อง 7 จะเริ่มทยอยยุติระบบอนาล็อกในบางพื้นที่ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2560 ที่จะถึงนี้

เหตุที่จะเริ่มยุติการออกอากาศในระบบอนาลอกในเดือนหน้านี้นั้น เกิดจากการที่โครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้มีการขยายครอบคลุมทั่วประเทศในระดับ 95% ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ซึ่งหลังจากนี้ ช่อง 7 จะส่งแผนยุติทีวีอนาล็อก มาให้ กสทช. พิจารณาอีกครั้ง และเชื่อว่าการยุติระบบอนาลอกทั้งหมดอย่างช้าที่สุดไม่เกินปี 2563

ในขณะเดียวกันนี้ ทาง กสท. กำลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับ อสมท และ ช่อง 3 เพื่อขยับเวลาการยุติการออกอากาศระบบอนาล็อกของช่อง3 เร็วขึ้นกว่าเดิม อันจะเป็นผลให้การออกาอากาศระบบอนาล็อกของประเทศไทยยุติได้เร็วกว่าเดิม

ทั้งนี้ สถานภาพการออกอากาศทีวีอนาล็อกปัจจุบัน สถานีช่องต่างๆ ได้เสนอแผนยุติการออกอากาศทั้งหมดมาแล้ว คือ
– ช่อง11 ยุติวันที่ 31 ธันวาคม 2560
– ไทยพีบีเอส ยุติ วันที่ 16 มิถุนายน 2561
– ช่อง5 ยุติ วันที่ 16 มิถุนายน 2561
– ช่อง9 ยุติ วันที่ 16 กรกฏาคม 2561

ทั้งนี้การ ยุติออกอากาศทีวีอนาล็อก จะทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการเดินเครื่องส่งสัญญาณในระบบอนาลอกที่มีผู้ชมเหลืออยู่ไม่มาก ขณะที่โครงข่ายส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นเดียวกับทีวีอนาล็อกแล้ว

“การยุติทีวีอนาล็อกก่อนสัญญาสัมปทาน จะทำให้สามารถใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่สาธารณะ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์จากการใช้งานคลื่นความถี่” พ.อ. นที กล่าวสรุป

Advertisment

Leave a comment