ล่าสุด

กสทช เพิ่งตื่น ให้ความรู้คนไทยดูทีวีดิจิตอล

supinya-tvdigital

กสทช ตื่นเล็งให้ความรู้คนไทยในการดูทีวีดิจิตอล

นางสาว สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เผยว่าในวันที่ 17 มีนาคมนี้ ที่ประชุม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. จะมีการพิจารณาร่างเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาติฯ ที่ได้มีการประมูลไปแล้วก่อนหน้านี้ ในประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ก่อนที่ได้มีการมอบใบอนุญาติให้กับทาง 24 ช่องรายการต่อไป ทั้งนี้ยังมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นหลักคือการสนับสนุนประชาชน ในการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีไปสู่การรับชมทีวีดิจิตอล เพื่อที่ทางสำนักงาน กสท จะได้ใช้ในการจัดทำโครงการและเสนอแผนงานต่อไป

นอกจากนี้แล้วยังมีวาระที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอล ก็คือ การทำวาระเสนอการปรับเปลี่ยนงบประมาณเพื่อให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอล รวมไปถึงการกำหนดแนวทาง และวิธีการที่จัดเจนอันเกี่ยวข้องกับ กฏ กติกา และนโยบายสำหรับการประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ประเภทกิจการระดับชาติ รวมถึงวาระการกำกับดูแลให้การประกอบกิจการทีวีดิจิตอลเป็นไปตามประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนวาระอื่นๆ ที่น่าสนใจ ก็เป็นการต่ออายุการทดลองออกอากาศระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 56 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 57 เป็นต้น

แหล่งข่าว dailynews.co.th

Advertisment

Leave a comment