ล่าสุด

กสทช เตรียมแจกคูปองทีวีดิจิตอลอีก 4.78 ล้านใบ ช่วงปลายพฤศจิกายนนี้

กสทช เตรียมแจกคูปองทีวีดิจิตอลอีก 4.78 ล้านใบ ช่วงปลายพฤศจิกายนนี้

กสทช เตรียมแจกคูปองทีวีดิจิตอลอีก 4.78 ล้านใบ โดยให้สิทธิในการแลกซื้อเหมือนเดิมคือการนำไปแลกกล่อง set top box หรือใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีเครื่องรับดิจิตอลในตัว โดยคาดเริ่มแจกในเดือนพฤศจิกายนนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงาน กสทช. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ให้ดำเนินการแจกคูปองทีวีดิจิตอลอีก 4,785,523 ใบ เพื่อสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลสำหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธิเพิ่มเติมแล้ว โดยจะแจกให้กับครัวเรือนดังต่อไปนี้

1. ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิแจกคูปองครั้งแรก แต่ยังไม่ได้รับคูปองดังกล่าว (เฉพาะในส่วนที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืนสำนักงาน กสทช.) จำนวน 1,265,523 ใบ

2. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีเจ้าบ้านซึ่งมีขึ้นภายหลังวันที่ 16 ก.ย. 2557 จำนวนประมาณ 6.7 แสนครัวเรือน (ข้อมูลสำรวจในวันที่ 7 เม.ย. 2559)

3. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน จำนวนประมาณ 2.33 ล้านครัวเรือน (ข้อมูลสำรวจเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2559)

4. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว และมีเจ้าบ้าน จำนวนประมาณ 5.2 แสนครัวเรือน (ข้อมูลสำรวจเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2559)

ทั้งนี้ นายฐากร ยังกล่าวว่าทางสำนักงาน กสทช คาดว่าจะสามารถแจกคูปองได้ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน 2559 นี้ โดยในการแจกครั้งนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด และประหยัดงบประมาณของรัฐในการดำเนินการมากขึ้น

ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแจกคูปองดิจิตอลทีวีเป็นระบบใหม่ ด้วยการส่งหนังสือแจ้งไปยังครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ จากนั้นประชาชนสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดไปตรวจสอบและยืนยันใช้สิทธิในการแลกรับกล่องเซตท็อปบ็อกซ์หรือใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลในตัว ณ จุดให้บริการได้ทันที

โดยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดจะเป็นตัวเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบยืนยันการได้รับสิทธิ วิธีนี้จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการใช้คูปองกว่าที่ผ่านมา

ซึ่งการแจกคูปองเพิ่มเติมในรอบนี้นั้น ถือว่ายังอยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครัวเรือนไม่เกิน 22.9 ล้านใบ ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบไว้ก่อนหน้านี้

Advertisment

Leave a comment