ล่าสุด

กสท. ห่วงทีวีดิจิตอลแข่งขันไม่เป็นธรรมกรณีแอบทำ HD ผ่านดาวเทียม

free-tv-vs-sat

กสท. ห่วงทีวีดิจิตอลแข่งขันไม่เป็นธรรม กรณีช่อง SD หลายช่อง แอบทำ HD ผ่านดาวเทียม

จากการประชุมบอร์ดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีประเด็นน่าเป็นห่วงกรณีที่ทีวีบางช่องประมูลได้ช่องแบบ SD แต่ไปเช่าระบบโครงข่ายดาวเทียมเพื่อให้ช่องตัวเองสามารถรับชมได้ที่ความคมชัดสูงกว่า SD แม้ไม่ถึงขั้น HD แต่ก็คมชัดกว่า SD มาก ซึ่งคุณสุภิญญานิยามความคมชัดแบบนี้ไว้ว่าเป็น Super SD หรือ SSD

ประเด็นนี้หากมองในแง่ผู้บริโภคแล้วอาจจะมองว่าเป็นการได้ประโยชน์เพราะสามารถรับชมรายการทีวีที่คมชัดกว่าปกติผ่านระบบดาวเทียมได้ แต่ในมุมมองของ กสท. แล้วอาจจะเป็นการกระทำที่ผิดกฏ Must Carry และควรจะต้องมีข้อกำหนดชัดเจนในแง่ของเวลาที่สามารถโฆษณาได้ผ่านการดำเนินการในลักษณะนี้

ประกาศ กสท. ในประเด็น Must Carry นั้นให้ความคุ้มครองเฉพาะช่องทีวีดิจิตอล 11 – 36 เท่านั้น ซึ่งหากเรามามองในประเด็นเวลาโฆษณาแล้ว ทีวีดิจิตอลสามารถโฆษณาได้ 12 นาที ต่อชั่วโมง แต่ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการช่องทีวีดาวเทียมแบบ Pay TV (จะจ่ายหรือไม่จ่ายค่าสมาชิกก็ตาม) จะสามารถโฆษณาได้เพียง 6 นาที ต่อชั่วโมงเท่านั้น

แต่กฏ Must Carry นั้นจะบังคับให้เพลทฟอร์มดาวเทียมต่างๆ นำช่องทีวีดิจิตอลไปออกอากาศผ่านระบบดาวเทียมได้ โดยไม่ต้องลดเวลาโฆษณาลงให้เหลือ 6 นาที เหมือนช่องดาวเทียมที่อยู่นอกเหนือช่องเหล่านี้

การที่ช่องทีวีบางช่อง ไปเช่าช่องสัญญาณต่างหาก และออกอากาศระบบความคมชัดสูง SSD หรือ HD แล้วเลือกหมายเลขช่อง 1 ถึง 10 ในกล่องดาวเทียม แถมยังโฆษณาได้ 12 นาทีเต็มแบบช่องทีวีดิจิตอล ก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับบรรดาช่องทีวีดิจิตอลที่ไปประมูลคลื่นความถี่มา ปัญหานี้จึงมีความซับซ้อนพอสมควร เพราะอาจจะหมายถึงการอยู่หรือไปของ ทีวีดิจิตอลภาพพื้นดินกันเลยทีเดียว เพราะหากช่องทีวีดิจิตอลในปัจจุบันตัดสินใจคืนความถี่แล้วหันไปทำวิธีนี้กันหมดเพราะลงทุนน้อยกว่าแต่ได้คนดูมากกว่า ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินก็ต้องล้มพับไปโดยปริยาย

ประเด็นสำคัญที่คุณสุภิญญากล่าวเสริมคือ การออกอากาศผ่านระบบอะไรยังไงไม่สำคัญ แต่ควรจะมีกฏเกณฑ์ที่เหมาะสมว่า หากเอารายการทีวีไปออกช่องดาวเทียม/เคเบิ้ล ที่ไม่ใช่ช่องตามกฏ Must Carry เขาจะสามารถโฆษณาได้ 6 หรือ 12 นาที ต่อชั่วโมงกันแน่ เพราะการออกอากาศผ่านระบบดาวเทียม ทุกช่องจะต้องโฆษณาไม่เกิน 6 นาที ยกเว้นช่องที่อยู่ใน Must Carry จะโฆษณาได้ 12 นาที

ความซับซ้อนในประเด็นนี้จึงยังไม่มีข้อสรุปจาก บอร์ด กสท สอดประสานกับการที่ทาง ช่อง 3 อนาลอก และ TrueVision ฟ้องศาลในประเด็น Must Carry ทางบอร์ดจึงให้ทาง สำนักงาน กสทช. รวบรวมข้อมูลและนำเสนอบอร์ดเพื่อหาข้อสรุปในโอกาสต่อไป

หากทุกช่องทำตามกติกาที่วางไว้ ไม่มีการแอบไปส่งสัญญาณออกอากาศผ่านระบบอื่นแล้วถือโอกาสโฆษณาเกินกว่าที่กำหนด ก็จะทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมระหว่างช่องทีวีแต่ละช่อง รวมถึง MUX ในระบบภาคพื้นดิน กับโครงข่ายดาวเทียมก็จะเกิดการแข่งขันกันด้วย คุณสุภิญญากล่าวสรุปผ่าน Twitter ส่วนตัว

Advertisment

Leave a comment