ล่าสุด

เลขาธิการ กสทช. ยืนยันแจกคูปองไม่ล่าช้า

coupon-news

เลขาธิการ กสทช. ยืนยันแจกคูปองไม่ล่าช้า

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ทางสำนักงาน กสทช. จะมีการแจกคูปองทีวีดิจิตอลสู่ประชาชนเพื่อการรับชมทีวีดิจิตอลอย่างไม่ล่าช้า

ล่าสุดจากการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ของกรมการปกครองเมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนครัวเรือนอยู่ที่ 23.8 ล้านครัวเรือน โดยแบ่งออกได้ดังนี้คือ

– ครัวเรือนที่มีบ้านและมีเจ้าบ้านอยู่ 14.1 ล้าน ครัวเรือน
– ครัวเรือนที่ไม่มีเจ้าบ้านและไม่มีผู้อาศัย 7.3 ล้าน ครัวเรือน
– ครัวเรือนที่มีบ้านและมีผู้อาศัย แต่ไม่มีเจ้าบ้าน 2.4 ล้าน ครัวเรือน

โดยหลักการแล้ว กสทช. จะแจกคูปองให้กับครัวเรือนตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎ์ ณ เดือน มีนาคม 2557 จำนวน 22.9 ล้านครัวเรือน ให้กับครอบครัวที่มีเจ้าบ้านอยู่เท่านั้น นั่นแสดงว่าจะมีการแจกคูปองไม่เกิน 14.1 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

สำหรับการแจกคูปองจะมีการส่งไปทางไปรษณีย์ โดยจะทำการแจกในพื้นที่ตามการขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลไปถึงก่อน โดยเริ่มจาก 4 จังหวัดที่ตั้งเครือข่ายหลักก่อนได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล เชียงใหม่ ส่งชลา และนครราชสีมา รวมถึง 23 จังหวัดในพื้นที่ครอบคลุมในเฟสถัดๆมา และคาดว่าในเดือนพฤจิกายนนี้จะมีการแจกให้ครบ 45 จังหวัด และภายในปีนี้จะมีการแจกคูปองให้กับประชาชนตามครัวเรือนที่มีเจ้าบ้านรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้เลขาธิการ กสทช. ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของกระบวนการนำคูปองไปแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอลที่จุดแลกซื้อมีกระบวนการดังนี้

1. ประชาชนนำคูปองไปยังที่ๆบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแจ้งไว้ โดยที่กรณีเจ้าบ้านไปเอง ให้นำคูปองพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงว่าเป็นเจ้าบ้าน ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทพร้อมกับแจ้งความประสงค์ที่จะแลกคูปองกับกล่องทีวีดิจิตอล หรือจะแลกซื้อทีวีดิจิตอลได้ตามความสมัครใจ สำหรับกรณีที่เจ้าบ้านไม่ไปเอง ก็สามารถทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจไปดำเนินการได้

2. หลังจากที่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการตรวจสอบหลักฐานแล้ว ประชาชนก็สามารถเลือกแลกกล่องทีวีดิจิตอลหรือทีวีที่มีดิจิตอลจูนเนอร์ในตัวได้เลย โดยบริษัทจะทำการฉีกสติกเกอร์โครงการป็นสองส่วน ส่วนแรกจะแปะไว้บนผลิตภัณฑ์ที่แลกซื้อ อีกส่วนจะแปะไว้บนคูปองและบริษัทจะเก็บไว้ขึ้นเงินต่อไป

3. ประชาชนก็สามารถรับผลิตภัณฑ์กลับบ้านได้เลย

สำหรับท่านเจ้าของบ้านท่านใดที่เป็นเจ้าบ้านและยังไม่ได้รับคูปองก็ให้แจ้งมาที่ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Advertisment

Leave a comment