ล่าสุด

วันเวลาและสถานที่การทำประชาพิจารณ์คูปองทีวีดิจิตอล

hearingweb

วันเวลาและสถานที่การทำประชาพิจารณ์คูปองทีวีดิจิตอล

หลายๆ คนคงทราบกันแล้วว่าจะมีการทำประชาพิจารณ์ หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องของการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้ไปเป็นส่วนลดสำหรับการซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอล

แต่ปัญหาคือหลายคนอาจจะอยากไปแสดงความคิดเห็น รู้แต่วันที่จะมีการทำประชาพิจารณ์แต่ไม่รู้ว่าเขาทำประชาพิจารณ์กันที่ไหน สื่อต่างๆก็ยังไม่ออกข่าว ตอนนี้เว็บไซท์คุณสุภิญญาก็มีข้อมูลมาแล้วนะครับ นั่นคือการทำประชาพิจารณ์เรื่องคูปองจะเป็นวันที่และสถานที่ดังต่อไปนี้

กสทช. เตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามวันและเวลาดังนี้

วันศุกร์ที่ 4 ก.ค. ภาคเหนือ
08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์การประชุมนานาชาติเอ็มเพรส
โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 5 ก.ค. ภาคใต้
08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี
จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)

วันอังคารที่ 8 ก.ค. ภาคอีสาน
08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องออคิด บอลรูม
โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสฯที่ 10 ก.ค. กทม
08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องเลอคองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้แล้วทาง กสทช ยังเชิญชวนให้ประชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่นๆอีกดังนี้ โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบแสดงความคิดเห็น มาที่สำนักงาน กสทช. ภายในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.30 น. โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

วิธีการที่ 1 ทาง E-mail: hearing.dtv@nbtc.go.th
วิธีการที่ 2 ทางโทรสาร: หมายเลข 0 2278 5493
วิธีการที่ 3 ส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
อาคารมนริริน ชั้น 5 โซน C ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ในเวลาทำการ 8.30 –

16.30 น.)

วิธีการที่ 4 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)

เรียน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ที่อยู่ “สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400”

วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล”

หมายเหตุ: การเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. มิได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก

ที่มา http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwMDP09TAyOXMBc_T1dLAwMnU_1wkA48Kowg8gY4gKOBvp9Hfm6qfkF2dpqjo6IiAEc6d5w!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNE83RDVQRzVJQkFWNDBJQ0JDOEo1MTJTQjQ!?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/library+ntc/internetsite/04newsactivi/0401pubnews/040101hearing/040101hearing_detail/23e62900449167d39f8dff02798649ff

Advertisment

Leave a comment