ล่าสุด

ครัวเรือน 3 ใน 4 ทั่วโลกหันมาดูทีวีในระบบดิจิตอลกันแล้ว

ครัวเรือน 3 ใน 4 ทั่วโลกหันมาดูทีวีในระบบดิจิตอลกันแล้ว

อัตราการเข้าถึงทีวีในระบบดิจิตอลเพิ่มจาก 40.4% ในปี 2010 มาเป็น 74.6% เมื่อปลายปี 2015 ที่ผ่านมา ตามข้อมูลล่าสุดจาก Digital TV World Databook นั่นคือในระหว่างปี 2010 และ 2015 มีจำนวนครัวเรือนที่ดูทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้น 584 ล้านครัวเรือนใน 138 ประเทศ เป็นผลให้จำนวนครัวเรือนที่สามารถรับชมทีวีในระบบดิจิตอลได้แล้วนั้นอยู่ที่ 1,170 ล้านครัวเรือน

จากตัวเลข 584 ล้านครัวเรือนดังกล่าว จะพบว่า 156 ล้านครัวเรือนรับชมผ่านทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน (ไม่เป็นสมาชิกระบบเคเบิ้ลหรือดาวเทียมใดๆ) การดูผ่านระบบเคเบิ้ลมีจำนวน 231 ล้านครัวเรือน ตัวเลขการชมทีวีผ่านระบบสมาชิก IPTV จำนวน 88 ล้านครัวเรือน ส่วนระบบทีวีบอกรับสมาชิกผ่านดาวเทียม 67 ล้านครัวเรือน

อย่างไรก็ตามยังมีครัวเรือนที่รับชมทีวีผ่านระบบอนาลอกอีก 398 ล้านครัวเรือนเมื่อสิ้นปี 2015 ซึ่งลดต่ำลงจากตัวเลข 863 ล้านครัวเรือนเมื่อปลายปี 2010

หากดูตัวเลขตามภูมิภาคแล้ว ตัวเลขการดูทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้นมาจากย่านเอเชียแฟซิฟิกถึง 381 ล้านครัวเรือน ซึ่งถือว่าเกินครึ่งของครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ที่ 608 ล้านครัวเรือน ประเทศจีนถือว่ามีตัวเลขมากสุด

ข่าวจาก digitaltvnews.net

Advertisment

Leave a comment