ล่าสุด

กสทช. สั่งปรับ GMM25 ฐานผิดมาตรา 37 พ.ร.บ. กสทช

กสทช. สั่งปรับ GMM25 ฐานผิดมาตรา 37 พ.ร.บ. กสทช

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ กสท. วันนี้ (11 ก.ค.2559) มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ กรณีการออกอากาศละคร Club Friday To Be Continued ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย ทางช่องรายการ GMM 25 มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
โดย น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า บางฉากของเรื่องนี้ได้มีประชาชนรณรงค์ เนื่องจากมีฉากที่แสดงถึงความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ นำเสนอภาพลักษณ์ที่ขัดต่อศีลธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเสนอฉากข่มขืน ซึ่งช่วงที่ผ่านมาประชาชนได้มีการพยายามรณรงค์เรื่องการข่มขืนในสื่อและลดการใช้ความรุนแรง ทั้งนี้ละครเรื่องนี้ได้มีการจัดประเภทรายการเป็น “ท” ที่สามารถรับชมได้ทุกวัย มีการออกอากาศจบไปตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา และมีการนำมาออนแอร์ซ้ำ ในเวลาอื่นๆ
น.ส.สุภิญญา กล่าวอีกว่า คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหาได้เสนอให้ กสท.พิจารณาโทษทางปกครองในฉากที่มีการข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรี และฉากที่นำใบหน้าของผู้หญิงไปแนบท่อรถจักรยานยนต์จนทำให้หน้าเสียโฉม อันอาจเข้าข่ายการกระทำผิดตามมาตรา 37 พ.ร.บ.กสทช. รวมทั้งเห็นว่า บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด ในฐานะผู้รับใบอนุญาตช่องดิจิตอลทีวี ช่อง GMM 25 ควรปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของละครจาก ท รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย เป็นระดับ น 18 รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปี ผู้ชมที่อายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำ และหากจะนำละครมารีรันซ้ำให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออกด้วย

“ฉากข่มขืนในละคร ได้รับการร้องเรียนมาต่อเนื่อง ที่ผ่านมา กสท. ใช้หลักการให้ช่องกำกับตนเอง แต่ดูเหมือนบางช่องกลับเน้นเพิ่มความรุนแรง ทำให้ตอกย้ำวัฒนธรรมการข่มขืนว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย ส่งผลกระทบเชิงลึกในวิธีคิด ทางอนุกรรมการด้านเนื้อหาฯ จึงเสนอ กสท.ให้พิจารณาบทลงโทษ เพื่อยกระดับจากการเตือนเป็นการปรับทางปกครอง เพื่อกระตุ้นมาตรฐานใหม่ของวงการละครไทยด้วย” สุภิญญากล่าว

ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่าที่ประชุม กสท. ได้พิจารณากรณีที่สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว่ารายการ Club Friday To Be Continued ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 มีการนำเสนอฉากที่มีการข่มขืนและฉากที่มีความรุนแรง อันเป็นเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน และมีผลต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรงอันเข้าข่ายการกระทำความผิดตามมาตรา 37 แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

ที่ประชุม กสท. จึงมีมติลงโทษปรับทางปกครองในอัตรา 50,000 บาท และให้ทางช่องรายการเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการจากเดิมระดับ ท เป็นระดับ น18 และหากจะนำรายการดังกล่าวมาออกอากาศซ้ำให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรี่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ข่าวจาก คมชัดลึก

Advertisment

Leave a comment