ล่าสุด

กสทช. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการ PR ทีวีดิจิตอลแล้ว

กสทช. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการ PR ทีวีดิจิตอลแล้ว

หากนับเวลาจากการปรากฏของข่าวเรื่องที่ กสทช. มีการทำ TOR จัดจ้างประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอลด้วยงบ 63.5 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ปีที่แล้ว ถึงตอนนี้ก็นับเวลาล่วงเลยมากว่า 8 เดือนแล้ว คูปองก็แจกไปหมดแล้ว แต่ประชนจำนวนมากยังเข้าใจผิดว่าเอากล่องทีวีดิจิตอลไปต่อกับจานดาวเทียมได้ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในวงกว้างก็ยังไม่เกิดเนื่องจากปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้น

เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงถึง 63.5 ล้านบาท ซึ่งเกินจำนวน 50 ล้านบาททางสำนักงาน กสทช. จึงต้องนำเสนอบอร์ด กสทช. เห็นชอบก่อนจึงทำให้เกิดความล้าช้าเป็นอย่างมาก คาดว่ากว่าจะผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผล และดำเนินงานตามแผน ก็จะเริ่มได้เมื่อผ่านพ้นเวลา 1 ปีไปแล้วหากนับจากการที่เริ่มมีการออกข่าวเรื่องการร่าง TOR เป็นครั้งแรก

ล่าสุดก็เริ่มได้รับทราบข่าวดีกันมาบ้างแล้วเมื่อทาง สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศประกวดราคาจัดจ้าง “โครงการจัดจ้างผู้ผลิต และจัดการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สื่อและกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล” โดยกำหนดให้ขอรับเอกสารได้ในระหว่างวันที่ 15 – 23 กรกฏาคม 2558 และกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นี้

การเปิดซองเทคนิคจะดำเนินการในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ซึ่งหลักประกันซองตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน 3,175,000 บาทถ้วน ซึ่งมีข้อสงวนสิทธิ์ว่าผลการประกวดราคาครั้งนี้จะต้องมีการเสนอบอร์ด กสทช. อีกครั้ง และหากทางบอร์ด กสทช. ไม่เห็นชอบก็อาจจะมีการยอกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ได้

ที่มา กสทช.

Advertisment

Leave a comment