ล่าสุด

กฏมัสแครี่ (Must Carry) กับประเด็นช่อง 3

must-carry-rule

กฏมัสแครี่ (Must Carry) กับทีวีดิจิตอลไทย

ความหมายของกฏ Must Carry แบบสั้นๆก็คือ การหิ้วหรือนำพาช่องรายการโทรทัศน์ที่สามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป (FreeTV) ผ่านทุกๆช่องทางเช่นดาวเทียมและเคเบิ้ลให้เหมือนกับการรับชมผ่านเสาก้างปลา หรืออีกนัยหนึ่ง จะใช้เทคโนโลยีใดๆในการรับชมโทรทัศน์ ก็จะสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ที่ ใช้คลื่นความถี่ ซึงเป็นบริการที่ใช้ทรัพยากรของชาติ ได้อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง

ที่ผ่านมาเราจะเห็นตัวอย่างได้จากการที่ช่องทีวีในระบบอนาลอก 3 5 7 9 11 ThaiPBS ที่สามารถรับชมได้ผ่านกล่องดาวเทียมต่างๆ โดยดูช่อง 3 ที่หมายเลข 1 บนรีโมท ช่อง 5 ที่หมายเลข 2 เป็นต้น จนกระทั่งเมื่อมีทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นมา ทาง กสทช. จึงกำหนดให้ช่องฟรีทีวีที่อยู่ใต้กฏ Must-Carry เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 36 ช่อง ซึ่งได้แก่

– ทีวีดิจิตอลบริการสาธารณะ 12 ช่อง
– ทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจอีกจำนวน 24 ช่อง

ข้อกำหนดนี้ทำให้เคเบิ้ลทีวีในระบบอนาลอกถึงกับอาจจะต้องเลิกกิจการกันไปเลยทีเดียว เพราะการให้บริการเคเบิ้ลทีวีในระบบอนาลอกนั้นจะสามารถส่งสัญญาณทีวีได้เต็มที่ประมาณ 60 ช่องเท่านั้น จากเดิมช่อง Must Carry มีเพียง 10% กลับกลายมาเป็นจำนวนช่องเกิน 50%

แต่ประเด็นร้อนที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องช่อง 3 อนาล็อก ที่ กสทช. ได้ประกาศให้ช่องฟรีทีวีแบบอนาล็อกหมดสภาพการเป็นฟรีทีวีที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฏ Must Carry อีกต่อไป เพราะกฏ Must Carry ให้ถือว่าฟรีทีวีคือทีวีดิจิตอล 36 ช่องที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น

จุดเด่นของ Must Carry ก็คือ กล่องดาวเทียมสามารถนำมาออกอากาศได้โดยไม่ต้องตัดทอนต่อเติม ทำให้เวลาโฆษณาของฟรีทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินที่ 12 นาทีต่อชั่วโมงนั้น ไม่ต้องลดลงเหลือ 6 นาทีในกรณีการรับชมผ่านกล่องดาวเทียม

ที่ผ่านมาทาง กสทช. ผ่อนผันให้ช่อง 3 อนาล็อกออกอากาศต่อไปตามเกณฑ์ Must Carry ได้ แต่เมื่อครบกำหนดแล้วก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดกัน ทำให้ช่อง 3 อนาล็อกไม่มีสิทธิ์ถูกนำมาออกอากาศผ่านระบบจานดาวเทียมอีก

หากทางช่อง 3 อนาล็อกจะมาออกอากาศผ่านระบบดาวเทียม ก็จะต้องใช้วิธีการอื่นซึ่ง กสทช. ยังเปิดทางให้อยู่ นั่นก็คือ การออกอากาศคู่ขนาน ผ่านช่องทีวีดิจิตอล HD หรือ SD ที่ประมูลมาได้ หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือการขออนุญาตเป็นทีวีดาวเทียม แต่ต้องลดเวลาโฆษณาลงเหลือ 6 นาทีต่อชั่วโมง ตามกฏของทีวีดาวเทียม

คงเป็นที่กระจ่างนะครับว่า Must Carry เกี่ยวข้องกับกรณีช่อง 3 อย่างไร และทำไมถึงเป็นประเด็นกันอยู่ในช่วงนี้

Advertisment

Leave a comment