ล่าสุด

ประกาศแล้ว 100 อำเภอ 21 จังหวัดแจกคูปองรอบสอง 28 พฤศจิกายนนี้

ประกาศแล้ว 100 อำเภอ 21 จังหวัดแจกคูปองรอบสอง 28 พฤศจิกายนนี้

เลขาธิการ กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ได้เปิดเผยว่าในวันที่ 28 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ทางสำนักงาน กสทช. จะมีการจัดส่งคูปองทีวีดิจิตอลรอบสอง จำนวน 1,777,495 ฉบับ ผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ ไปยังครัวเรือนต่างๆใน 100 อำเภอ 21 จังหวัด ให้กับครัวเรือนที่มีบ้านและมีเจ้าบ้าน และมีสัญญาณทีวีดิจิตอลครอบคลุมเกิน 80% ดังนี้คือ

1.จ.อุบลราชธานี
มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 15 อำเภอ ได้แก่

1) อ.กุดข้าวปุ้น
2) อ.เขื่องใน
3) อ.ดอนมดแดง
4) อ.ตระการพืชผล
5) อ.ตาลสุม
6) อ.นาเยีย
7) อ.พิบูลมังสาหาร
8) อ.ม่วงสามสิบ
9) อ.เมืองอุบลราชธานี
10) อ.วารินชำราบ
11) อ.ศรีเมืองใหม่
12) อ.สว่างวีระวงศ์
13) อ.สำโรง
14) อ.สิรินธร
15) อ.เหล่าเสือโก้ก

2.จ.ลำพูน มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 4 อำเภอ ได้แก่

1) อ.บ้านธิ
2) อ.ป่าซาง
3) อ.เมืองลำพูน
4) อ.เวียงหนองล่อง

3.จ.พิษณุโลก
มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 4 อำเภอ ได้แก่

1) อ.บางกระทุ่ม
2) อ.บางระกำ
3) อ.พรหมพิราม
4) อ.เมืองพิษณุโลก

4.จ.สุราษฎร์ธานี มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 8 อำเภอ ได้แก่

1) อ.กาญจนดิษฐ์
2) อ.เคียนซา
3) อ.ไชยา
4) อ.ท่าฉาง
5) อ.บ้านนาเดิม
6) อ.บ้านนาสาร
7) อ.พุนพิน
8) อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

5.จ.อำนาจเจริญ มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 3 อำเภอ ได้แก่

1) อ.พนา
2) อ.ลืออำนาจ
3) อ.หัวตะพาน

6.ชลบุรี มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 6 อำเภอ ได้แก่

1) อ.เกาะจันทร์
2) อ.เกาะสีชัง
3) อ.บ้านบึง
4) อ.พนัสนิคม
5) อ.พานทอง
6) อ.เมืองชลบุรี

7.จ.นครราชสีมา มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 14 อำเภอ ได้แก่

1) อ.ขามทะเลสอ
2) อ.ขามสะแกแสง
3) อ.จักราช
4) อ.เฉลิมพระเกียรติ
5) อ.โชคชัย
6) อ.ด่านขุนทด
7) อ.โนนไทย
8) อ.โนนสูง
9) อ.ปักธงชัย
10) อ.พระทองคำ
11) อ.เมืองนครราชสีมา
12) อ.สีคิ้ว
13) อ.สูงเนิน
14) อ.หนองบุญมาก

8.จ.ขอนแก่น มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 9 อำเภอ ได้แก่

1) อ.กระนวน
2) อ.เขาสวนกวาง
3) อ.ซำสูง
4) อ.น้ำพอง
5) อ.บ้านฝาง
6) อ.บ้านแฮด
7) อ.พระยืน
8) อ.เมืองขอนแก่น
9) อ.อุบลรัตน์

9.จ.ลพบุรี มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 3 อำเภอ ได้แก่

1) อ.ท่าวุ้ง
2) อ.บ้านหมี่
3) อ.เมืองลพบุรี

10.จ.มหาสารคาม
มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 6 อำเภอ ได้แก่

1) อ.กันทรวิชัย
2) อ.กุดรัง
3) อ.โกสุมพิสัย
4) อ.ชื่นชม
5) อ.เชียงยืน
6) อ.เมืองมหาสารคาม

11.จ.เชียงใหม่ มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 7 อำเภอ ได้แก่

1) อ.ดอยสะเก็ด
2) อ.เมืองเชียงใหม่
3) อ.สันกำแพง
4) อ.สันทราย
5) อ.สันป่าตอง
6) อ.สารภี
7) อ.หางดง

12.จ.จันทบุรี มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 3 อำเภอ ได้แก่

1) อ.นายายอาม
2) อ.เมืองจันทบุรี
3) อ.แหลมสิงห์

13.จ.สระบุรี มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 7 อำเภอ ได้แก่

1) อ.ดอนพุด
2) อ.บ้านหมอ
3) อ.วิหารแดง
4) อ.เสาไห้
5) อ.หนองแค
6) อ.หนองแซง
7) อ.หนองโดน

14.จ.เพชรบุรี มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 3 อำเภอ ได้แก่

1) อ.เขาย้อย
2) อ.บ้านแหลม
3) อ.เมืองเพชรบุรี

15.จ.ปัตตานี มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 1 อำเภอ ได้แก่

1) อ.เมืองปัตตานี

16.จ.พิจิตร มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 2 อำเภอ ได้แก่

1) อ.วชิรบารมี
2) อ.สามง่าม

17.จ.กาญจนบุรี
มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 1 อำเภอ ได้แก่

1) อ.ท่ามะกา

18.จ.กำแพงเพชร มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 1 อำเภอ ได้แก่

1) อ.ลานกระบือ

19.จ.กาฬสินธุ์
ที่มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 1 อำเภอ ได้แก่

1) อ.ห้วยเม็ก

20.จ.ปราจีนบุรี มีอำเภอที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% อยู่ 2 อำเภอ ได้แก่

1) อ.บ้านสร้าง
2) อ.ศรีมโหสถ

สำหรับอำเภออื่นๆที่ยังไม่ได้รับแจกในรอบ 2 นี้ จะมีทยอยแจกหลังจากที่มีการขยายสัญญาณครอบคลุมในอำเภอนั้นเกินกว่า 80% แล้ว โดยคาดว่จะแจกให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือน ธ.ค. 2557 นี้

Advertisment

Leave a comment