ล่าสุด

เริ่มแจกคูปองทีวีดิจิตอลแล้ววันนี้

coupon-distribution-ceremony

เริ่มแจกแล้วคูปองทีวีดิจิตอลวันนี้

หลังจากกำหนดการแจกคูปองที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีก เดิมคาดว่าจะแจกประมาณกลางปี 57 มาเจอการผลักดันนโยบายจะแจกคูปองให้กล่องดาวเทียมจนทำให้เสียเวลาอยู่นาน ผลพวงการรัฐประหารของ คสช. ทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการเร่งรัดการแจกคูปอง จนนำมาสู่การทำประชาพิจารณ์ด้วยคำสั่งของ คสช. และสุดท้ายจดหมายท้วงติงจาก สตง. ที่ทำให้ทุกอย่างกลับไปยืนยังจุดเดิมคือราคาคูปองที่ 690 บาทและแจกเฉพาะระบบทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินเท่านั้น

วันนี้ (10 ตุลาคม) ถือเป็นวันแรกของการเริ่มแจกคูปองทีวีดิจิตอลอย่างเป็นทางการ หากไม่นับเรื่องผิดพลาดที่เกิดจาก ปณ. สวนหลวงที่แจกไปแล้วพันกว่าครัวเรือนก่อนหน้านี้ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อตอนเช้าของวันนี้โดยเป็นการปล่อยรถไปรษณีย์เพื่อบ่งบอกถึงการเริ่มออกแจกคูปองทีวีดิจิตอล

การแจกคูปองล็อตแรกนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 4,645,175 ฉบับไปยังครัวเรือนใน 21 จังหวัดที่มีสัญญาณทีวีดิจิตอลออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ 80% ของจังหวัดนั้นๆ โดยจะแจกให้เฉพาะบ้านที่มีเจ้าบ้านอยู่ในระบบทะเบียนราษฎร์ แยกเป็นจำนวนครัวเรือนในแต่ละจังหวัดดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 1,345,821 ครัวเรือน
2.นนทบุรี 326,535 ครัวเรือน
3.นครปฐม 192,886 ครัวเรือน
4.ปทุมธานี 291,930 ครัวเรือน
5.สมุทรปราการ 300,405 ครัวเรือน

6.สมุทรสาคร 108,247 ครัวเรือน
7.พระนครศรีอยุธยา 193,629 ครัวเรือน
8.สิงห์บุรี 48,111 ครัวเรือน
9.อ่างทอง 66,670 ครัวเรือน
10.ระยอง 149,204 ครัวเรือน

11.สุพรรณบุรี 191,890 ครัวเรือน
12.หนองคาย 101,204 ครัวเรือน
13.สุโขทัย 138,453 ครัวเรือน
14.อุดรธานี 292,696 ครัวเรือน
15.ฉะเชิงเทรา 143,883 ครัวเรือน

16.สมุทรสงคราม 42,174 ครัวเรือน
17.พัทลุง 121,792 ครัวเรือน
18. สงขลา 276,937 ครัวเรือน
19.นครนายก 59,171 ครัวเรือน
20.ราชบุรี 171,291 ครัวเรือน

21.ชัยนาท 82,246 ครัวเรือน

ส่วนครัวเรือนอีกจำนวน 4.1 ล้านครัวเรือนในอีก 21 จังหวัดนั้นจะมีการแจกภายในเดือนพฤศจิกายนี้ ส่วนที่เหลือก็จะมีการแจกให้ครบทั้งหมด 14.1 ล้านครัวเรือนก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโครงข่ายว่าดำเนินการติดตั้งได้ครอบคลุม 80% ได้เมื่อไหร่

ส่วนครัวเรือนที่เหลือเช่นมีผู้อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้านจำนวน 7.3 ล้านครัวเรือน และครัวเรือนประเภทอื่นๆ รวมจำนวน 12.8 ล้านครัวเรือน ทางสำนักงาน กสทช. ก็จะได้เร่งทำหลักเกณฑ์เสนอต่อบอร์ด กสทช.และ คสช. เพื่อที่จะได้มีการแจกคูปองเพิ่มเติมต่อไป

สำหรับผู้ที่ได้รับคูปองทีวีดิจิตอลแล้ว ทางสำนักงาน กสทช. แนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบแลกเพราะคูปองจะมีอายุ 6 เดือน โดยคูปองที่ีแจกในวันที่ 10 ตุลาคมนี้จะมีระยะเวลาการถือคูปองไว้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 58 ควรจะรอให้สินค้าต่างๆเริ่มออกสู่ตลาดซึ่งจะทำให้ราคาลดลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมาก ทั้งนี้ประชาชนสามารถเริ่มนำคูปองทีวีดิจิตอลไปแลกซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ประชาชนสามารคนำคูปองไปใช้แลกที่จุดให้บริการต่างๆเช่น บิ๊กซี แม็คโค โลตัส โฮมโปร เพาเวอร์บาย ที่เป็นสาขาใหญ่ทั้ง 21 จังหวัด และตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งสำนักงาน กสทช. และ 42 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นี้

coupon-redeemtion-process

คูปองทีวีดิจิตอลสามารถใช้แลกอุปกรณ์ต่างๆ ได้ 3 อย่าง คือ

1.ใช้แลกซื้อ set top box มูลค่า 690 บาท
2.ใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับในตัว (iDTV)
3.ใช้แลกซื้ออุปกรณ์ประกอบอื่น อาทิ เสาอากาศ

ซึ่งประชาชนสามารถเลือกอุปกรณ์ที่จะแลกตามต้องการโดยเมื่อได้อุปกรณ์ที่ต้องการแล้ว เจ้าหน้าที่ประจำร้านจะแกะสติกเกอร์เข้าร่วมโครงการส่วนบนไปแปะลงบนตัวเครื่อง set top box หรืออุปกรณ์อื่นที่ได้เลือกไว้ แล้วแกะสติกเตอร์ส่วนล่างไปแปะลงบนคูปอง และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พื้นที่ที่โครงข่ายที่มีสัญญาณครอบคลุม

พร้อมกันนั้นก็จะฉีกต้นขั้วคืนกลับไปให้ประชาชนเป็นหลักฐาน และอธิบายรวมถึงให้รายละเอียดเรื่องการรับประกันอุปกรณ์ไปด้วย โดยจะมีการรับประกันสินค้า 2 ปีนับจากวันที่ประชาชนใช้สิทธิ ทั้งนี้อ้างอิงจาก Serial Number สติกเกอร์ที่ติดอยู่บนกล่อง

กรณีนำสินค้าไปใช้ไม่ถึง 1 เดือนแล้วสินค้าชำรุด ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันทีและสินค้าที่เปลี่ยนให้ใหม่ต้องเป็นสินค้าที่ร่วมโครงการฯ คือมีสติกเกอร์ที่เข้าร่วมโครงการติดอยู่ด้วย

วิธีการแลกซื้อ

1) หากเป็นเจ้าบ้านใช้สิทธิ์เอง เตรียมเอกสารดังนี้
– คูปองของ กสทช.
– สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้องด้วย)
– สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นสำเนาถูกต้องด้วย)

2) หากไม่ใช่เจ้าบ้าน เตรียมเอกสารดังนี้
– คูปองของ กสทช.
– สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน (เซ็นสำเนาถูกต้องด้วย)
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ-ผู้ใช้สิทธิ์แทน (เซ็นสำเนาถูกต้องด้วย)
– สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นสำเนาถูกต้องด้วย)
– ให้เจ้าบ้านเซ็นมอบฉันทะหลังคูปอง

ตัวอย่างจดหมายแจกคูปองทีวีดิจิตอล

coupon-front-1

coupon-back-2

รายละเอียด “เงื่อนไขการใช้คูปอง” หลังคูปองระบุดังนี้
– คูปองสามารถใช้แลกกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Set Top Box) ที่มีราคา 690 บาท หรือใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Set Top Box) ที่มีมูลค่าสูงกว่า 690 บาท หรือใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ที่มีดิจิตอลจูนเนอร์ (iDTV) หรือโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้ในตัว
– คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
– คูปองนี้ไม่สามารถทอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรูปแบบการชำระเงินอื่นได้
– คูปองนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเท่านั้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ http://www.nbtc.go.th/coupon
– คูปองต้องมีสภาพสมบูรณ์ หากชำรุด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคูปองนี้
– สำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน ยกเลิก คูปองนี้

Advertisment

Leave a comment