ล่าสุด

มาทำความรู้จักกับ DVB-T2 คืออะไร

DVB-T2

โทรทัศน์ระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวี เป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงในระบบดิจิตอลประสิทธิภาพสูง มีการส่งสัญญาณที่เรียกว่า multicasting คือรับส่งข้อมูลได้จำนวนมากใน 1 ช่องสัญญาณ ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์มาปรับใช้กับระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ทำให้เกิดการส่งและรับสัญญาณในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งทั่วโลกให้ความสนใจและหันมาปรับใช้ แบ่งออกเป็น 3 ระบบคือ

1.ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านดาวเทียม (DVB-S The Digital Video Broadcasting Satellite System)
2.ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านสายเคเบิล (DVB-C the digital cable eleliverly system)
3.ระบบแพร่ภาพดิจิตอลภาคพื้นดิน (DVB-T the Digital Terrestrial Television System)

สำหรับในประเทศไทย ทาง กสท.ได้มีมติเลือกใช้ระบบการแพร่ภาพแบบ DVB-T คือมาตรฐานการส่งโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลที่นิยมและทันสมัยมากที่สุดในเวลานี้ ซึ่งหลายประเทศได้นำเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะประเทศในฝั่งยุโรป แถบประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีการใช้ระบบ DVB-T เช่นกัน ยิ่งทำให้ลดปัญหาของการรับสัญญาณระหว่างประเทศใกล้เคียง และเนื่องจากประเทศไทยพัฒนาระบบช้าจึงต้องข้ามมาใช้แบบ DVB-T2 ที่พัฒนามาจาก DVB-T ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบแพร่ภาพอื่นๆถึง 50%

หลักการแพร่ภาพดิจิตอล ทีวีด้วยระบบภาคพื้นชนิดนี้ใช้วิธีการผสมสัญญาณที่เรียกว่า OFDM มีการซอยย่อยคลื่นความถี่ให้เป็นความถี่จำนวนมาก ทำให้การส่งสัญญาณมีความคงทน มีความยืดหยุ่น มีระบบการป้องกันความผิดพลาดคล้ายระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านดาวเทียม เข้าสัญญาณด้วยเทคนิค LDPC (Low Density Parity Check) ผสมกับ BCN (Bose-Chaudhuri-Hocquengham) เพื่อเพิ่มความคงทนให้กับสัญญาณเมื่อเทียบกับตัวเก่าแล้ว DVB-T2 มีความคงทนของสัญญาณมากกว่าในขณะที่มีค่าสัญญาณรบกวนเท่ากัน

สรุปแล้ว DVB-T2 คือการแพร่ภาพสัญญาณทีวีดิจิตอล ด้วยระบบแพร่ภาพดิจิตอลภาคพื้นดิน ที่พัฒนามาจากรุ่น DVB-T เดิม แถมยังเป็นที่ยอมรับมาตรฐานทางฝั่งยุโรปและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุดทั่วโลกในตอนนี้ ยิ่งทำให้อุปกรณ์หาง่ายและราคาถูก ซึ่งทาง กสทช.จะทำการแพร่ภาพแบบ 2 ระบบควบคู่กันไประยะเวลาหนึ่งก่อนจะทำการยกเลิกสัญญาณแบบอนาล็อกเป็นการถาวรที่เรียกกันว่า digital switch over ระบบโทรทัศน์จะกลายเป็นดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ และระบบอนาล็อกจะถูกนำเอาไปใช้งานอย่างอื่นที่เหมาะสมต่อไป               

Advertisment

Leave a comment