ล่าสุด

มติ กสท.ไทยทีวี-โลก้า ยุติทีวีดิจิตอล แต่ยังต้องจ่ายกว่า 1.6 พันล้านบาท

มติ กสท.ไทยทีวี-โลก้า ยุติทีวีดิจิตอล แต่ยังต้องจ่ายกว่า 1.6 พันล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. มีมติเอกฉันท์ให้ช่องไทยทีวี และโลก้า ยุติการออกอากาศตามที่บริษัทไทยทีวีได้ยื่นหนังสือมาขอยกเลิก แต่ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าประมูลที่ค้างกว่าอีก 1.6 พันล้านบาท

นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ สายงานกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. มีมติเอกฉันท์ ให้บริษัทไทยทีวี ยุติการออกอากาศทีวีดิจิตอล 2 ช่อง คือ ไทยทีวี และ โลก้า ตามที่ทางบริษัทได้ขอยกเลิกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ประกอบกิจการ โดยต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต และต้องแจ้งเหตุแห่งการยกเลิกประกอบกิจการและกำหนดมาตรการเยียวยา และเพื่อให้การยกเลิกใบอนุญาตฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงกำหนดเงื่อนไขก่อนเลิกกิจการ ดังนี้

1. ให้ทั้ง 2 ช่อง ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ร้อยละ 4 ที่จะครบกำหนดวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมปี 2557 ตามเงื่อนไขใบอนุญาตฯ ผู้ประกอบการจะต้องชำระค่าธรรมเนียม ร้อยละ 2 ของรายได้ โดยจะเป็นรายได้ของสำนักงาน กสทช. และร้อยละ 2 ของรายได้นำส่งเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาและวิจัยกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส.

2.ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ทำแผนเยียวยาผู้ชม เพื่อให้คณะกรรมการ กสท. พิจารณา

3. ให้ชำระค่าธรรมเนียมเงินประมูลฯ ที่ยังคงค้างอีก 5 งวด ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยกเลิกให้บริการ หากพ้นกำหนดถือว่า มีความผิด และให้สำนักงาน กสทช. เรียกเก็บเงินกับผู้ค้ำประกัน รวมอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 นับจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเงินประมูลที่ต้องชำระ อยู่ที่ 1,976 ล้านบาท แบ่งเป็นช่องไทยทีวี 1,328 ล้านบาท ค้างชำระอีก 5 งวด อยู่ที่ 1,107 ล้านบาท ส่วนช่องโลก้า ประมูลมา 648 ล้านบาท ค้างชำระเป็นเงิน 527.2 ล้านบาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้ง 2 ช่อง รวม 1,634.4 ล้านบาท

4. หากไม่ทำตาม ให้สำนักงาน กสทช. รวบรวมข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการ กสท. เพื่อมีบทลงโทษตั้งแต่ พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตามลำดับ ซึ่งการเพิกถอนใบอนุญาต จะส่งผลให้ไม่สามารถออกอากาศทีวีดาวเทียมได้

ด้าน นายสุชาติ ชมกุล ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย บริษัท ไทยทีวี เปิดเผยว่า บริษัท ทำแผนเยียวยาผู้ชมช่องไทยทีวี และช่องโลก้า เสร็จแล้ว ซึ่งเป็นแผนเยียวยา หลังจากบริษัทตัดสินใจส่งคืนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ให้สำนักงาน กสทช. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับแผนเยียวยา อยู่ระหว่างปรับแก้ถ้อยคำ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเทคนิคของบริษัทรับผิดชอบ คาดว่าจะส่งแผนให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาได้ภายในปลายสัปดาห์นี้

ส่วนกรณีที่ ไทยทีวี จะยอมให้ กสทช. ยึดหลักทรัพย์ ค้ำประกัน หรือ แบงก์การันตี อยู่ที่การตัดสินใจของ นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยทีวี นอกจากนี้ ยังแสดงความคิดเห็นว่า กสทช. ควรเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการที่มีปัญหาได้พูดคุยกับ กสทช. เพราะ กสทช. ก็มีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องเจรจาแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง แต่ที่ผ่านมา กสทช. ปิดประตูไม่ยอมเจรจาด้วย บอกแต่ว่าจะต้องทำตามระเบียบเท่านั้นและยังไม่ตัดสินใจว่าจะยื่นฟ้องหรือไม่

ข่าวจาก thairath.co.th

Advertisment

Leave a comment