ล่าสุด

ประกาศ กสทช ให้ทุกคนดูทีวีได้เท่าเทียม

กสทช ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป เพื่อยืนยันถึงความเสมอภาคของประชาชนทุกคนในการที่หากดูทีวีช่องเดียวกันแล้วเนื้อหาต้องเป็นอันเดียวกันไม่ว่าจะรับสัญญาณในช่องทางไหน

 

เนื้อหาประกาศกล่าวถึงว่านับตั้งแต่มีโทรทัศน์เข้ามาในประเทศไทยเกือบ 60 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาการรับชมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่เดิมการรับชมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแค่มีโทรทัศน์กับสายอากาศก็รับชมความบันเทิงได้แล้ว ปัจจุบันการรับชมแบบดังกล่าวหรือเรียกว่าฟรีทีวีมีถึง 6 ช่องด้วยกัน และยังมีการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทั้งเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนและเสียค่าใช้จ่ายรายครั้งเพิ่มขึ้นมาอย่างหลากหลาย รวมทั้งวิธีการส่งสัญญาณเหล่านั้นมีช่องฟรีทีวีออกมาด้วย

การส่งสัญญาณฟรีทีวีนั้นเป็นการส่งสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติ ส่วนการส่งสัญญาณทีวีบอกรับสมาชิกนั้นจะส่งผ่านสายเคเบิ้ลหรือดาวเทียม ในการนี้ทาง กสทช เลยเป็นห่วงว่าการที่ผู้ประกอบการทีวีบอกรับสมาชิกนำเอาฟรีทีวีมาเผยแพร่ด้วยนั้น อาจจะมีการดัดแปลง เปลี่ยนผัง งดออกอากาศ ทำให้การรับชมไม่ต่อเนื่องตามที่เคยมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาดังๆมาแล้ว ทาง กสทช เลยต้องออกประกาศเพื่อให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในการรับชมดังกล่าว

เนื้อหาประกาศโดยสรุปมีดังนี้คือ
1. ผู้ให้บริการฟรีทีวี จะต้องให้บริการอย่างทั่วถึง โดยต้องมีเนื้อหาเดียวกัน สำหรับกรณีที่ผู้ให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก ก็จะต้องมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้สมาชิกได้รับบริการฟรีทีวีโดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงผังรายการหรือเนื้อหา หรืองดออกอากาศส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดอีกด้วย

2. ผู้ให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกที่โฆษณาชัดแจ้งว่ามีรายการฟรีทีวีมาด้วยในบริการของตัวเองนั้น มีหน้าที่ต้องให้สมาชิกได้รับบริการฟรีทีวีได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงผังรายการหรือเนื้อหารายการอีกด้วย

ครับก็ได้แต่หวังว่าประกาศ กสทช ฉบับนี้จะเป็นการรับประกันว่าคนไทยได้รับชมฟรีทีวีไม่ว่าจะทางไหน ก็ต้องเป็นรายการเดียวกัน เนื้อหาเดียวกัน ทุกช่อง ทุกเวลา เราก็คงไม่มีปัญหาจอดับอีกต่อไป

สรุปข่าวจาก เว็บ ดร นที กสทช

Advertisment

Leave a comment