ล่าสุด

ช่อง 5 ได้รับอนุมัติเปลี่ยนผ่านเป็นทีวีสาธารณะ

digital-TV-public-channel

ช่อง 5 ได้รับอนุมัติเปลี่ยนผ่านเป็นทีวีสาธารณะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางบอร์ด กสท. มิมติอนุมัติ 4:1 เสียงให้ ททบ.5 เปลี่ยนรูปแบบเป็นทีวีบริการสาธารณะโดยยังคงออกอากาศรูปแบบเดิมได้อีก 5 ปีก่อนเปลี่ยนผ่านเป็นทีวีสาธารณะ ส่วนสุภิญญาค้าน ประเด็นการปฏิรูปสื่อต้องเป็นอิสระจากอำนาจรัฐ

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่าทาง บอร์ด กสท. ได้มีการพิจารณาให้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กสทช.และ ททบ.5 ในการติดตามความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบการและองค์กร ที่จะเปลี่ยนช่อง ททบ.5 เป็นบริการสาธารณะประเภทที่ 2 ช่องเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือ ความปลอดภัยสาธารณะ

ทั้งนี้ช่องทีวีสาธารณะนั้น กสท. ได้จัดสรรไว้ทั้งหมด 12 ช่อง โดยหลักการเดิมที่เคยวางไว้คือ

1 – ข่อง 5 เดิม
2 – NBT เดิม
3 – ThaiPBS
4 – เด็ก เยาวชน และครอบครัว
5 – การศึกษา ความรู้
6 – ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
7 – สุขภาพ กีฬา คุณภาพชีวิต
8 – ความมั่นคงของรัฐ
9 – ความปลอดภัยสาธารณะ
10 – ความเข้าใจระหว่างรัฐบาล รัฐสภา กับประชาชน
11 – ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิบไตย
12 – เด็ก คนด้อยโอกาส

โดยช่อง 5,6,7,10,11,12 สามารถโฆษณาภาพลักษณ์ได้ 12 นาทีต่อชั่วโมง ส่วนช่อง 8,9 โฆษณาเชิงพาณิชย์ได้ตามที่ กสท. กำหนด

ซึ่งที่ประชุมอนุญาตให้ ททบ.5 ออกอากาศเป็นเวลา 5 ปีก่อนเปลี่ยนสู่บริการสาธารณะ โดยต้องมีการปรับผังรายการเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะเพิ่มเป็น 40% ในปี 2557 และสูงขึ้นตามลำดับเป็น 70% ในปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 33 ของ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช ได้แสดงความเห็นและลงมติค้านในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากห่วงในหลายๆประเด็นของทีวีสาธารณะเช่นการยอมให้มีโฆษณาถึง 10 นาทีเป็นต้น เพราะจะกระทบการแข่งขันเป็นธรรม แถมยังไม่ต้องประมูลคลื่นความถี่ ได้อยู่ช่องหมายเลข 1 และยังห่วงประเด็นที่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนของการเป็นทีวีสาธารณะอย่าช่อง 11 และ ThaiPBS อีกด้วย

จุดยืนของ นางสาวสุภิญญา คือการที่ทีวีสาธารณะจะต้องไม่ใช่ทีวีของรัฐ จึงควรมีบอร์ดที่เป็นอิสระจากอำนาจรัฐมาบริหารนโยบาย แต่ก็ยังหวังว่าหาก ททบ.5 เป็นทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง ก็ฝากความหวังว่าน่าจะเป็นแม่ข่ายในการเตือนภัยพิบัติได้ด้วย

Advertisment

Leave a comment