ล่าสุด

ชุมชนตกสำรวจเตรียมเฮ กสทช. เตรียมแจกคูปองทีวีดิจิตอลให้ด้วย

big-coupon
ภาพประกอบจาก thairath.co.th

ชุมชนตกสำรวจเตรียมเฮ กสทช. เตรียมแจกคูปองทีวีดิจิตอลให้ด้วย

เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ว่าทาง กสทช. มีมติเห็นชอบให้มีการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอลเพิ่มเติมให้กับกลุ่มประชาชนที่ตกสำรวจ ซึ่งไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ราว 2.8 ล้านครัวเรือน เป็นวาระเร่งด่วน

ชุมชนตกสำรวจที่อยู่นอกสารบบทะเบียนราษฎ์นั้นจะอยู่หนาแน่นในเขตชุมชนเมือง ซึ่งหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติสำหรับการแจกคูปองทีวีดิจิตอลให้กับครัวเรือนในชุมชนเหล่านี้นั้น ประชาชนในกลุ่มนี้ต้องไปลงทะเบียนกับจังหวัดแล้วให้กระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการ ซึ่งทางสำนักงาน กสทช. จะได้เร่งทำหลักเกณฑ์เสนอต่อที่ประชุม กสทช.และ คสช. เพื่อพิจารณาต่อไป

ทาง กสทช. คาดว่าจะเริ่มดำเนินการแจกคูปองให้กับครัวเรือนในกลุ่มนี้ได้ในช่องเดือน ธันวาคมนี้ โดยงบประมาณที่ใช้ก็ยังอยู่ในกรอบวงเงินเดิมที่ได้รับการอนุมัติจาก คสช. มาแล้วก่อนหน้านี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ตัวเลขที่ขออนุมัติ คสช. นั้นต้องการแจกคูปองทีวีดิจิตอลให้กับครัวเรือนทั้งหมด 22.9 ล้านครัวเรือน แต่ขั้นต้นของการแจกที่นับจากครัวเรือนที่มีเจ้าบ้านและมีผู้อาศัยมีเพียง 14.1 ล้านครัวเรือนเท่านั้น

ส่วนที่เหลือจะเป็นบ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านและไม่มีผู้อาศัยถึง 7.3 ล้านครัวเรือน ส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและมีผู้อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้านมีอยู่ด้วยกัน 2.4 ล้านครัวเรือน ตัวเลขทั้งสองกลุ่มนี้รวมกันเกือบ 10 ล้านครัวเรือน และยังมีกลุ่มตกสำรวจที่มีบ้านอาศัยแต่ไม่อยู่ในระบบทะเบียนราษฎ์อีกเป็นจำนวนมาก

การแจกคูปองให้กลุ่มตกสำรวจกลุ่มนี้ทาง กสทชซ คาดว่าจะเชิญ สตง. เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบโครงการคูปองทีวีดิจิตอลอีกด้วย

Advertisment

Leave a comment