ล่าสุด

คูปองทีวีิจิตอลพร้อมแจกแล้ว 10 ตุลาคม 21 จังหวัด

coupon-front

คูปองทีวีิจิตอลพร้อมแจกแล้ว 10 ตุลาคม 21 จังหวัดทั่วประเทศ

หลังจากเจอโรคเลื่อนมาหลายรอบจากกำหนดการแรกที่คาดว่าจะแจกในเดือนพฤษภาคม 57 จนมีเหตุต้องเลื่อนออกมาหลายครั้งเนื่องจากประเด็นว่า พอได้รับเงินประมูลมากเกินคาด ก็มีแนวคิดในการที่จะเปลี่ยนราคาคูปองจาก 690 เป็น 1,000 บาท และจากเดิมจะแจกสำหรับแลกซื้อกล่องภาคพื้นดินอย่างเดียวเป็นให้กล่องดาวเทียมด้วย เลยมีเรื่องราวยืดเยื้อจน คสช. สั่งให้ทำประชาพิจารณ์และจบลงด้วยจดหมายจาก สตง. ทำให้กลับไปยืนบนหลักการเดิมตั้งแต่ก่อนการประมูล

ถึงวันนี้ก็เป็นอันชัดเจนแล้วในเรื่องของราคาคูปองที่ 690 บาทและแจกเฉพาะระบบภาคพื้นดินหรือ DVB-T2 เท่านั้น พร้อมทั้งวันที่จะเริ่มแจกทางไปรษณีย์ก็ได้มีการกำหนดแล้วคือวันที่ 10 ตุลาคมนี้ โดยจะเริ่มแจกครั้งแรก 21 จังหวัด

coupon-distribution

กสทช. ได้ให้ข้อมูลการแจกคูปองทีวีดิจิตอลว่า จะมีการแจกให้กับครัวเรือนที่มีเจ้าบ้านอยู่เท่านั้นเป็นจำนวน 14.1 ล้านครัวเรือน โดยจะไม่แจกให้กับบ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านและไม่มีผู้อยู่อาศัยรวมทั้งไม่แจกไปบ้านที่แม้มีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้านอยู่ในระบบทะเบียนราษฏร์

กระบวนการแจกคูปองทีวีดิจิตอลจะดำเนินการผ่านไปรษณีย์ ผู้ที่ได้รับคูปองสามารถนำไปแลกซื้อกล่องรับสัญญาณได้ด้วยตัวเองโดยการนำเอกสาร 3 อย่างคือ
– คูปองที่ได้รับแจกทั้งแผ่น
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน

โดยนำไปแลกซื้อตามจุดที่บริษัทเข้าร่วมโครงการกำหนด และหากเจ้าบ้านไม่สะดวกที่จะดำเนินการก็สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยการนำเอกสารต่างๆดังนี้ไปด้วย
– คูปองที่ได้รับแจกทั้งแผ่น
– สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้านที่ได้รับคูปอง
– สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
– หนังสือมอบฉันทะที่อยู่ด้านหลังคูปอง
– สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่ไปยื่น

ทั้งนี้การแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอลหรือทีวีที่รองรับทีวีดิจิตอลนั้นจะต้องมีสติกเกอร์สัญญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการด้วย โดยจะต่างจากสติกเกอร์น้องดูดีที่เป็นการรับรองมาตรฐานของกล่องเท่านั้น

Owly Images

สำหรับจังหวัดที่มีการแจกคูปองเบื้องต้นทั้ง 21 จังหวัดนั้นได้แก่
1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. นครปฐม
4. ปทุมธานี
5. สมุทรปราการ
6. สมุทรสาคร
7. พระนครศรีอยุธยา
8. สิงห์บุรี
9. อ่างทอง
10. ระยอง
11. สุพรรณบุรี
12. หนองคาย
13. สุโขทัย
14. อุดรธานี
15. ฉะเชิงเทรา
16. สมุทรสงคราม
17. พัทลุง
18. สงขลา
19. นครนายก
20. ราชบุรี
21. ชัยนาท

โดยจังหวัดที่ได้รับแจกก่อนนั้นเป็นจังหวัดที่มีการออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดเกิน 80% จะเห็นได้ว่าเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ยังไม่ได้รับแจก แม้จะเป็นจังหวัดแรกๆที่รับชมทีวีดิจิตอลได้แล้ว เพราะการออกอากาศยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ตัวจังหวัด 80% ตามที่ กสทช. กำหนด

สำหรับคูปองตัวอย่างที่พิมพ์เสร็จแล้วก็จะมีลักษณะดังภาพซึ่งได้รับการเผยแพร่จาก กสทช.

coupon-front

coupon-back

Advertisment

Leave a comment