ล่าสุด

กสทช. เริ่มเดินสายชี้แจงยุติอนาลอก

กสทช. เริ่มเดินสายชี้แจงยุติอนาลอก

หลังจากที่มีการติดตั้งเสาส่งสถานีหลักของทีวีดิจิตอลจนเกือบครบถ้วนตามแผนแล้ว งานหลักอีกอันหนึ่งของ กสทช. ก็คือการยุติระบบอนาลอกและคงไว้เฉพาะระบบดิจิตอลเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมา MUX ส่วนใหญ่ก็ส่งแผนการยุติทีวีในระบบอนาลอกมาให้ กสทช. พิจารณาอนุมัติแล้ว

ล่าสุด กสทช. ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงการยุติการรับส่งสัยญาณในระบบอนาลอก โดยมีการจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุม 80 พรรษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากทาง กสท. ได้เห็นชอบแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบของ 4 สถานีหลักคือ ThaiPBS ช่อง 5 ช่อง 9 และช่อง 11

ทั้งนี้ ThaiPBS จะเป็นสถานีแรกที่จะเริ่มทยอยยุติการออกอากาศภายในเดือนธันวาคมนี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอไชยปราการ ฝาง แม่อาย และเฉพาะพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎธานี จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งคาดกันว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เหล่านี้เปลียนไปรับชมทีวีในระบบดิจิตอลกันแทบทั้งหมดแล้ว

supinya-chaingmai

ที่มาชองภาพ twitter NBTCrights

Advertisment

Leave a comment