ล่าสุด

รายได้ pay TV ย่าน Asia Pacific เติบโตอีก 10,000 ล้านเหรียญในอีก 5 ปีข้างหน้า

รายได้ pay TV ย่าน Asia Pacific เติบโตอีก 10,000 ล้านเหรียญในอีก 5 ปีข้างหน้า

รายได้จาก Pay TV คาดจะเติบโตอีก $10,000 ล้านเหรียญในช่วงระหว่างปี 2014 ถึง 2020 สำหรับย่าน Asia Pacific ของจำนวน 22 ประเทศ โดยผลการศึกษาของ Digital TV Research คาดการณ์ว่าในปี 2020 ยอดรายได้รวมจะแตะที่ตัวเลข $41.52 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Asia-Pacific-pay-TV-revenues-by-sub-region

กลุ่มเคเบิ้ลทีวีแบบดิจิตอลจะเป็นผู้ที่มีรายได้สูงสุด โดยรายได้จะแตะ $23 พันล้านเหรียญในปี 2020 เทียบการเติบโตของรายได้ระหว่างปี 2014 ถึง 2020 อยู่ที่ 63% ส่วนรายได้จากเคเบิ้ลทีวีระบบอนาลอกจะลดลงจาก $6.20 พันล้านเป็น $0.56 พันล้านเหรียญ

Mr. Simon Murray นักวิเคราะห์ของ Digital TV Research กล่าวว่า จำนวนครัวเรือนที่ใช้บริการผ่าน IPTV จะนำหน้าครัวเรื่อนที่ใช้บริการระบบดาวเทียมในปี 2018 โดยรายได้ของ IPTV จะไต่ไปที่ตัวเลข $7.13 พันล้านเหรียญในปี 2020 เพิ่มขึ้นจาก $4.43 พันล้านเหรียญในปี 2014 อย่างไรก็ตามรายได้จากทีวีดาวเทียมจะยังคงเป็นตัวเลขสูงกว่า IPTV อยู่ ทั้งนี้ประเทศอินเดียจะสร้างรายได้ถึง $4.15 พันล้านเหรียญจากทั้งหมด $11.06 พันล้านเหรียญของทีวีดาวเทียมในย่านนี้

การเข้าถึงของทีวีบอกรับสมาชิกจะเพิ่มขึ้นจาก 59.0% ในปี 2014 เป็น 68.4% ในปี 2020 อันเป็นการเพิ่มจำนวนครัวเรือนบอกรับสมาชิกอีก 142 ล้าน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 642 ล้านครัวเรือน

สิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือการเข้าถึงทีวีดิจิตอลบอกรับสมาชิกนั้นไต่จาก 20.9% ในปี 2010 มาเป็น 44.2% ในปี 2014 และจะไต่ไปที่ตัวเลข 67.0% ในปี 2020 จำนวนการบอกรับสมาชิกเพิ่มขึ้นสี่เท่าจาก 163 ล้านในปี 2010 เป็น 628 ล้านในปี 2020

ประเทศจีนจะให้บริการทีวีบอกรับสมาชิกถึง 323 ล้านบัญชีในปี 2020 อินเดียอีก 179 ล้าน โดยประเทศจีนเริ่มนำหน้าญี่ปุ่นในการเป็นประเทศมีตลาดทีวีบอกรับสมาชิกที่ใหญ่สุดเมื่อปี 2012 ด้านอินเดียจะตามมาเป็นลำดับที่ 2 ในปี 2020 หากรวมตัวเลขของประเทศจีน อินเดีย และญี่ปุ่นเข้าด้วยกันก็จะมีสัดส่วนสองในสามของรายได้ในภูมิภาคนี้ที่มีจำนวน $42 พันล้านเหรีญในปี 2020

รายได้จากทีวีบอกรับสมาชิกจะเพิ่มมากกว่าสองเท่าระหว่างปี 2014 ถึง 2020 ในประเทศอีก 7 ประเทศคือ บังกาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว พม่า เนปาล และปากีสถาน อย่างไรก็ตามรายได้จะลดลงในช่วงดังกล่าวสำหรับประเทศดังนี้คือ ออสเตรเลีย ฮ่องกง นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และไต้หวัน เนื่องจากการแข่งขันสูงจากการบริการประเภทอื่นเช่น OTT ส่วนอีกประเทศเกาหลีไต้นั้นคาดว่าการเติบโตจะน้อยมาก

ที่มา digitaltvnews.net

Advertisment

Leave a comment