ล่าสุด

ไทยมีทีวีดิจิตอลกี่ช่อง

TV-remote
จากเดิมที่เราคุ้นเคยกับช่องทีวีระบบอนาลอก ที่มีเพียง 6 ช่องคือ 3,5,7, Mcot(9), Thai PBS, NBT เราอาจจะสงสัยกันว่าเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นระบบทีวิดิจิตอลแล้วจะมีช่องอะไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบครับ

การเปลี่ยนผ่านจากระบบการถ่ายทอดทีวีจากระบบอนาลอคเป็นระบบดิจิตอลนั้น นอกจากจะได้ภาพที่คมชัดขึ้นแล้วยังได้จำนวนช่องเพิ่มขึ้นจำนวนมากอีกด้วย ทั้งนี้เพราะการส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลนั้นมีข้อดีในแง่ของการใช้ช่องสัญญาณ มีการบีบอัดข้อมูลที่ซับซ้อน ทำให้คุณภาพของภาพในระดับเดียวกันหากส่งในระบบดิจิตอลแล้วต้องการทรัพยากรทางด้านความถี่น้อยกว่ามาก

ทางสำนักงาน กสทช ที่ดูแลทางด้านระบบดิจิตอลทีวีจึงได้มีมติในการกำหนดช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลออกมาทั้งหมดจำนวน 48 ช่องด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการรับชมรายการต่างๆได้หลากหลายมากขึ้น ไม่ต้องถูกตรึงอยู่กับช่องเดิมๆอีกต่อไป คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ของช่องทีวีทั้ง 48 ช่องสำหรับประเทศไทยได้ดังนี้

  • ช่องสาธารณะความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 12 ช่อง สำหรับกิจการสาธารณะประโยชน์
  • ช่องบริการชุมชนความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 12 ช่อง
  • ช่องบริการธุรกิจทั้งความคมชัดปกติและความคมชัดสูง (SD,HD) จำนวน 24 ช่อง

ช่องบริการธุรกิจนี่แหละครับที่เราคุ้นเคยกัน คือการดูทีวีแล้วมีโฆษณา อันเป็นการดำเนินการในเชิงธุรกิจของบริษัทเอกชน จึงได้มีการแยกประเภทย่อยๆไว้เพิ่มเติม ทั้งนี้เพราะมูลค่าของแต่ละช่องคงไม่เท่ากันอันเนื่องมาจากจำนวนผู้ชมที่ขนาดแตกต่างกัน ตามการแข่งขันเชิงธุรกิจนั้นเอง จึงมีการแบ่งช่องบริการทางธุรกิจจำนวน 24 ช่องดังนี้

  • หมวดรายการทั่วไปความคมชัดสูง (HD) จำนวน 7 ช่อง
  • หมวดรายการทั่วไปความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 7 ช่อง
  • หมวดข่าวสารและสารประโยชน์ (SD) จำนวน 7 ช่อง
  • หมวดรายการเด็กและเยาวชน (SD) จำนวน 3 ช่อง

จะเห็นว่าในการจัดสรรช่องในรอบสุดท้ายนี้มีความแตกต่างจากการประมาณการในช่วงต้นเมื่อปลายปี 2555 ที่ตอนนั้นมีการตั้งเป้ากันว่าช่อง HD จะมีจำนวนเพียง 4 ข่องเท่านั้น

อีกไม่นานเราก็คงจะได้รับทราบแล้วนะครับว่า บริษัทไหนจะได้ช่องไหนไปครอง เพราะอีกไม่นานทาง กสท ก็จะเปิดการประมูล โดยขณะที่เขียนข่าวนี้ก็ได้มีการเปิดขายซองประมูลกันไปเรียบร้อยแล้ว

Advertisment

Leave a comment