ล่าสุด

ไทยพีบีเอสจะยุติส่งสัญญาณแอนะล็อกใน 3 อำเภอชายแดน 1 ธันวาคม 2558 นี้

ไทยพีบีเอสจะยุติส่งสัญญาณแอนะล็อกใน 3 อำเภอชายแดนเชียงใหม่ 1 ธันวาคม 2558 นี้

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบอนาลอก และจัดทำข้อเสนอการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับประชาชนและหน่วยงานราชการ 3 อำเภอ ชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่คือ อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการยุติการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาลอก และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งกสทช. เร่งประชาสัมพันธ์วิธีการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้กับประชาชนมากขึ้น และความเข้าใจรวมถึงการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ด้านนายกันต์ชัย ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม ไทยพีบีเอส ระบุว่า การยุติโทรทัศน์ระบบอนาลอกของไทยพีบีเอสนั้นเป็นไปตามสหภาพโทรคมนาคม ที่จะให้อาเซียนยกเลิกระบบแอนะล็อกในปี 2558-2563 ไทยพีบีเอสจึงเป็นสถานีแรกของประเทศไทยที่ยุติโทรทัศน์ระบบอนาลอก

thai-pbs-switch-over

ทั้งนี้นอกจาก จ.เชียงใหม่ แล้ว ไทยพีบีเอส จะการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ใน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ด้วยเช่นกัน และจะออกอากาศในระบบดิจิตอลทันที

ข่าวจาก ThaiPBS

Advertisment

Leave a comment