ล่าสุด

แผนความถี่สำหรับทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน

แผนความถี่สำหรับทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน (ฉบับร่าง)

สำหรับการจูนหาช่องทีวีดิจิตอลในแต่ละพื้นที่ของประเทศนั้นหากเป็นการจูนแบบอัตโนมัติก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่หากต้องการจูนเองแล้วละก็ เราต้องทราบว่าความถี่ของแต่ละ MUX ที่ใช้ในพื้นที่นั้นๆจะมีความถี่เป็นเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้จูนหาช่องได้ทันทีไม่เสียเวลา

เวลาแอดมินจูนหาช่องทุกครั้งก็ต้องมาค้นหาใน google ทุกครั้ง เลยคิดว่ารวบรวมข้อมูลไว้เองดีกว่า จะได้เปิดหาง่ายตั้งดูผ่านหน้าเว็บหรือกดลิ้งไปดูไฟล์ PDF ต้นฉบับ ทราบว่าปัจจุบันทาง กสทช ใช้งานความถี่ตามแผนร่างความถี่วิทยุในลิ้งนี้ http://biochem.flas.kps.ku.ac.th/ร่างแผนความถี่วิทยุ2.pdf
dtv-frequency-chart1
dtv-frequency-chart2
dtv-frequency-chart3

หมายเหตุตัวย่อ

์No.: ลำดับที่ (สถานีหลักตัวเลขหลังจุดทศนิยมเป็น 0 )
Name : ชื่อสถานที่ตั้งของสถานี
Lat: ละติจูดของสถานี
Long: ลองจิจูดของสถานี
ht(m) ความสูงสายอากาศจากพื้นดิน (เมตร)
#1: หมายเลขช่อง MUX 1 PRD
#2: หมายเลขช่อง MUX 2 TV5 MUX2
#3: หมายเลขช่อง MUX 3 MCOT
#4: หมายเลขช่อง MUX 4 TPBS
#5: หมายเลขช่อง MUX 5 TV5 MUX5
#6: หมายเลขช่อง MUX 6 จะนำมาใช้เมื่อยุติการออกอากาศระบบอนาลอก

Max ERP (kW) : กำลังส่งออกอากาศสูงสุด (กิโลวัตต์)

หมายเลขช่องในวงเล็บ จะเป็นหมายเลขช่องชั่วคราวที่จะใช้ก่อนการยุติการออกอากาศในระบบอนาลอก

Advertisment

Leave a comment