ล่าสุด

ย่านความถี่ VHF และ UHF

radio-frequency-spectrum

ย่านความถี่ VHF และ UHF (VHF, UHF Chart)

การออกอากาศด้วยคลื่นวิทยุนั้นมีหลากหลายความถี่มาก โดยในส่วนของวิทยุโทรทัศน์นั้นจะอยู่ในช่วงความถี่ VHF และ UHF ซึ่งมีการแบ่งซอยความถี่เป็นช่วงสั้นๆอีกเป็นจำนวนมาก การอ้างอิงความถี่ต่างๆเหล่านี้เพื่อความสะดวกและเข้าใจตรงกัน จึงได้มีการเรียกในลักษณะช่องสัญญาณเพื่อใช้ในการอ้างอีง

เนื่องจากการออกอากาศในช่วงเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลของไทยนั้นยังเป็นแบบ MFN ทำให้แต่ละพื้นที่ใช้ความถี่ต่างกัน ทุกครั้งแอดมินต้องมาเปิดตารางดูความถี่อีกทีค้นหาตารางความถี่กันวุ่นวาย เลยถือโอกาสรวบรวมข้อมูลตารางความถี่ไว้ตรงนี้นะครับ

สำหรับความถี่ในการส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลในไทยแบบ UHF นั้นจะอยู่ช่อง 26 – 60 หรือจากความถี่ 510 – 790 MHz นั่นเอง แต่ตัว set top box ทุกยี่ห้อจะสแกนหาสัญญาณตั้งแต่ช่อง 21 – 69 หรือความถี่ 470 – 862 MHz

Band Channel Frequency [MHz]
VHF LOW 2 47-54
3 54-61
4 61-68
FM 88-108
S-Band LOW S1-S10 104-174
VHF-HIGH 5 174-181
6 181-188
7 188-195
8 195-202
9 202-209
10 209-216
11 216-223
12 223-230
S-Band HIGH S11-S20 230-300
UHF-LOW 21 470-478
22 478-486
23 486-494
24 494-502
25 502-510
26 510-518
27 518-526
28 526-534
29 534-542
30 542-550
31 550-558
32 558-566
33 566-574
34 574-582
UHF-HIGH 35 582-590
36 590-598
37 598-606
38 606-614
39 614-622
40 622-630
41 630-638
42 638-646
43 646-654
44 654-662
45 662-670
46 670-678
47 678-686
48 686-694
49 694-702
50 702-710
51 710-718
52 718-726
53 726-734
54 734-742
55 742-750
56 750-758
57 758-766
58 766-774
59 774-782
60 782-790
61 790-798
62 798-806
63 806-814
64 814-822
65 822-830
66 830-838
67 838-846
68 846-854
69 854-862

Advertisment

Leave a comment