ล่าสุด

ทีวีดิจิตอล 5 ช่องฟ้อง กสทช เรียกค่าเสียหาย 9.5 พันล้านบาท

ทีวีดิจิตอล 5 ช่องฟ้อง กสทช เรียกค่าเสียหาย 9.5 พันล้านบาท

แวดวงทีวีดิจิตอลระอุขึ้นมาอีกรอบเมื่อช่องทีวีดิจิตอล 5 ช่อง รวมตัวกันฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ทาง กสทช. จ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 9.5 พันล้านบาท และให้เลื่อนจ่ายค่าใบอนุญาตงวด 3 เหตุเพราะ กสทช. ละเลยในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทีวีอนาลอกเป็นดิจิตอล และให้ข้อมูลที่เกินจริงทำให้ผู้ร่วมประมูลหลงผิดประมูลในราคาที่สูงเกินจริง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 5 ช่องได้แต่ ไบร์ททีวี จีเอ็มเอ็ม 25 ช่องวัน ไทยรัฐทีวี และพีพีทีวี ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทธุรกิจระดับชาดิ หรือเป็นที่รู้จักกันในนามช่องทีวีดิจิตอล ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เป็นจำเลยที่ 1 สำนักงาน กสทช. เป็นจำเลยที่ 2 และเลขาธิการ กสทช. เป็นจำเลยที่ 3 ต่อศาลปกครอง

การยื่นฟ้องครั้งนี้เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ กสทช. ปฏิบัติตามกฏหมาย พร้อมเรียกค่าเสียหายของแต่ละสถานีรวมเป็นเงิน 9,550 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยทีวีดิจิตอลทั้ง 5 ช่องเห็นว่า กสทช. ละเลย ล่าช้า ในการดำเนินการให้มีการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งทีวีเป็นระบบดิจิตอล ละเลยล่าช้าในการควบคุมกำกับดูแลมาตรฐาน หรือคุณภาพของกล่องรับสัญญาณ การแจกคูปองสนับสนุนประชาชน การขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอล และการกำกับดูแลผู้ประกอบการโครงข่ายทีวีดิจิตอลให้สามารถขยายโครงข่ายได้ทันตามกำหนด

กสทช. ไม่ส่งเสริม สนับสนุนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ หรือมั่นใจในการเปลี่ยนมารับชมทีวีดิจิตอล ละเลยต่อหน้าที่ในการออกกฏเกณฑ์ประกาศ เพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้าในการประกอบการทีวีดิจิตอล

จากเหตุผลข้างต้น ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากทีวีทั้ง 5 ช่องระบุว่า ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลหลงเชื่อ และเข้าร่วมประมูล โดยหลงผิดในข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ จึงขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 3 ชำระค่าเสียหายที่ได้กระทำละเมิดแก่แต่ละบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,550 ล้านบาท และขอให้ทาง กสทช. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หยุดกระทำการละเมิดทั้ง 5 บริษัท และพิจารณาใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยออกมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ซึ่งอาจรวมถึงการใช้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนด หรือเลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ในงวดที่ 3 เป็นต้นไป

สำหรับคดีนี้ ศาลนัดไต่สวนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่วนฝ่าย กสทช. ผู้ถูกฟ้อง มี พล.อ.อ.ธเรศ ปุณสรี ประธาน กสทช. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทศทัศน์ (กสท.) และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เดินทางมาให้ถ้อยคำชั้นไต่สวนนี้ โดยใช้เวลาไต่สวนนานกว่า 4 ชั่วโมง สำหรับความคืบหน้าประเด็นนี้ก็จะมีการติดตามมารายงานกันต่อไป

Advertisment

Leave a comment