ล่าสุด

ทั่วโลกจะมีสมาชิก 4K Ultra HD ถึง 46 ล้านคนในปี 2018

ทั่วโลกจะมีสมาชิก 4K Ultra HD ถึง 46 ล้านคนในปี 2018

ผลวิจัยชิ้นใหม่ระบุว่าภายในปี 2018 หรืออีก 3 ปีข้างหน้าจะมีสมาชิกใช้บริการ PayTV ความคมชัดสูงมากในระดับ 4K UHD ถึง 46 ล้านบัญชีด้วยกัน

งานวิจัยจาก Parks Associates พบว่าภายในปี 2018 จะมีครัวเรือนทั่วโลกถึง 46 ล้านครัวเรือนที่จะใช้บริการทีวีบอกรับสมาชิกในระดับความชัดสูงมากหรือ 4K UHD โดยผู้ให้บริการทีวีบอกรับสมาชิกในลักษณะนี้จะเปิดให้บริการเพื่อสร้างความแตกต่างโดยมุ่งหวังไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มจะใช้บริการในลักษณะใหม่ๆอย่าง TV Everywhere หรือดูได้ทุกที ระบบ cloud DVR หรือระบบบันทึกภาพวิดีบนคลาวด์ แต่คนกลุ่มนี้อาจจะใช้บริการทีวีบอกรับสมาชิกในอัตรน้อยกว่าปกติ

ในอเมริก 82% ของผู้บริโภคอายุระหว่าง 18 – 22 ปีนั้นจะเป็นสมาชิก PayTV ซึ่งหากเทียบกันแล้วกลุ่มที่มีอายุมากกว่าจะเป็นสมาชิก PayTV ที่อัตราสูงกว่าที่ 87%

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Parks Associates กล่าวว่า การที่จะได้ประโยชน์จากระบบ 4K ให้สูงที่สุดนั้นจะต้องมี 3 ปัจจัยด้วยกันคือ
– เครื่องรับทีวี
– เนืีอหา (content)
– การส่งผ่านเนื้อหา (Delivery)

การชมรายการด้วยความละเอียดสูงแบบ 4K นั้นจะทำให้ประสบการณ์รับชมมีความสมจริงมากขึ้น แต่ตัวแปรทั้งสามตัวข้างต้นนั้นยังไม่เข้าที่ในปัจจุบัน การนำส่งสัญญาณระดับ 4K ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์นั้นถือเป็นความท้าทายที่สำคัญพร้อมๆ กับการสร้างเนื้อหาที่เป็นลักษณะ 4K

เป็นที่คาดกันว่าการให้บริการในระดับ 4K นั้นจะมีความแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตเฉกเช่นเดียวกันกับการให้บริการแบบ HD ที่พบเห็นในปัจจุบัน

ที่มา digitaltvnews.net

Advertisment

Leave a comment