ล่าสุด

กำหนดการและสถานะทีวีดิจิตอลล่าสุด

กสทช.ได้ตัดสินใจเลือก DVB-T2 เป็นมาตรฐานสเปคทีวีและกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล (Set-top-box) ที่ต้องรองรับการแสดงผลภาพความคมชัดสูง (High Definition: HD 1920x1080i) และความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD 720x576i) และมีผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide: EPG) โดยมีการทดลองออกอากาศที่ตึกใบหยก 2 และจะใช้งานได้จริงภายในปี 2556 มีกำหนดระยะเวลาดังนี้

 • 25 มี.ค. 2556 อนุมัติช่องบริการสาธารณะ 4 ช่องแรก
 • 7 พ.ค. 2556 กำหนดราคาตั้งต้นประมูลช่องธุรกิจ หลังปรับสูตรเป็น 3-7-7-7
 • พ.ค.-มิ.ย. 2556 ออกใบอนุญาตช่องบริการสาธารณะ 8 ช่องที่เหลือ
 • 17 มิ.ย. 2556 ให้ใบอนุญาตโครงข่าย (มัลติเพล็กซ์) ให้กับช่อง 5 ช่อง 11 ช่อง 9 อสมท และไทยพีบีเอส และให้ออกอากาศคู่ขนาน (simulcast)
 • มิ.ย. 2556 – มิ.ย. 2557 กระบวนการออกใบอนุญาต Mobile TV
 • ก.ค. 2556 ออกหลักเกณฑ์ประมูลช่องธุรกิจ 24 ช่อง
 • ส.ค. 2556 ให้นำเข้าทีวีดิจิตอลและกล่องรับสัญญาณ DVB-T2
 • ส.ค. 2556 ประกาศค่าบริการโครงข่าย (MUX)
 • ต.ค.-พ.ย. 2556 เปิดประมูลช่องธุรกิจ 24 ช่อง
 • 5 ธ.ค. 2556 เริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอล (Digital TV) จำนวน 30 ช่อง เป็น ช่องธุรกิจ 24 ช่อง และช่องสาธารณะ 6 ช่อง ^^
 • ปลายปี 2556 ออกใบอนุญาตช่องบริการทีวีชุมชน
 • ปี 2559-2560 เปิดให้ผู้ประกอบการระบบความคมชัดปกติ (SD) เปลี่ยนเป็นระบบความคมชัดสูง (HD)

ทั้งนี้เมื่อให้ใบอนุญาตโครงข่ายแล้ว ผู้รับใบอนุญาตต้องขยายโครงข่ายให้สามารถครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศ อย่างน้อยดังนี้

 • ร้อยละ 50 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
 • ร้อยละ 80 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
 • ร้อยละ 90 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
 • ร้อยละ 95 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 4 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต

หวังว่าทุกส่วนงานจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนนะครับ เราจะได้ดูทีวีทีคมชัดทุกที่ทุกเวลาเสียที โดยเฉพาะต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากสถานีทวนสัญญาณมากๆ

Advertisment

Leave a comment