ล่าสุด

ยอดคนดูทีวีดิจิตอลแตะพันล้านครัวเรือนแล้ว

ยอดคนดูทีวีดิจิตอลแตะพันล้านครัวเรือนแล้ว

ในช่วงปี 2010 – 2014 จำนวนครัวเรือนที่รับชมทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้นอีก 455 ล้านครัวเรือนทั่วโลก ข่าวจากรายงานของ Digital TV Research ผลจากการนี้ทำให้จำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ทั่วโลกนั้นแตะตัวเลข 1,045 ล้านครัวเรือน ครอบคลุม 138 ประเทศ

การเข้าถึงของทีวีดิจิตอลนั้นไต่จากตัวเลขสัดสว่น 40.5% ในช่วงปลายปี 2010 เป็น 67.2% ในช่วงปลายปี 2014

จำนวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 455 ล้านครัวเรือนในระหว่างปี 2010 ถึง 2014 นั้น จำนวนครัวเรือน 111 ล้านครัวเรือนมาจากการรับชมผ่านระบบ DTT หรือระบบใช้สายอากาศ (โดยไม่ได้ใช้บริการทีวีดาวเทียม เคเบิ้ล หรือ IPTV ใดๆ) ครัวเรือนที่รับชมผ่านระบบ Digital Cable มีจำนวน 182 ล้านครัวเรือน ส่วนตัวเลขผู้ใช้บริการ IPTV นั้นอยู่ที่ 66 ล้านครัวเรือน ซึ่งจะมากกว่าครัวเรือนที่รับชมโดยทีวีดาวเทียมซึ่งอยู่ที่ 60 ล้านครัวเรือน

อย่างไรก็ตามยังมีครัวเรือนที่รับชมทีวีในระบบอนาลอกอยู่อีกราว 509 ล้านครัวเรือน ซึ่งรวมตัวเลขระบบอนาลอกทั้งแบบผ่านสายอากาศและผ่านสายเคเบิ้ล แม้ว่าตัวเลขนี้จะลดลงจากยอด 866 ล้านครัวเรือนในช่วงปลายปี 2010 ตัวเลขในช่วงปลายปี 2014 สำหรับการรับชมผ่านระบบสายอากาศแบบอนาลอกยังอยู่ที่ 322 ล้านครัวเรือน และรับชมผ่านเคเบิ้ลทีวีอีก 187 ล้านครัวเรือน

สำหรับครัวเรือนที่รับชมทีวีดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2010 – 2014 นั้น จำนวน 287 ล้านครัวเรือนเพิ่มมาจากย่านเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเพิ่มขึ้นเกินครึ่งของยอดรวมทั้งหมดที่อยู่ที่ 513 ล้านครัวเรือน ประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่รับชมทีวีดิจิตอลสูงสุดเมื่อปี 2010 ตอนนี้ก็เพิ่มตัวเลขเป็น 285 ล้านครัวเรือนในช่วงปลายปี 2014

ในแง่ของทีวีบอกรับสมาชิกนั้น ตัวเลขรวมทั้งอนาลอกและดิจิตอลคือ 878 ล้านครัวเรือน เพิ่มขึ้นจาก 718 ล้านครัวเรือนเมื่อปี 2010 ย่านเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้นจำนวน 106 ล้านครัวเรือน

ที่มา digitaltvnews.net

Advertisment

Leave a comment