ล่าสุด

กสทช. เพิ่งตื่นตั้งทีมไล่เช็คสัญญาณโครงข่ายทีวีดิจิตอล

กสทช. เพิ่งตื่นตั้งทีมไล่เช็คสัญญาณโครงข่ายทีวีดิจิตอล

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาทาง กสทช. ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ MUX หรือระบบโครงข่ายทีวีดิจิตอลทั้งง 4 ราย พร้อมตัวแทนช่องทีวีดิจิตอลต่างๆ ได้ข้อสรุปว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อตรวจสอบคุณภาพของโครงข่ายขี้นมา

Mux-mcot-simulation

หลังจากที่ทาง กสทช. ได้แก้ไขปัญหาการออกอากาศคู่ขนานของทีวีอนาลอกเดิม การแจกคูปองเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอล แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่ได้รับการละเลยและไม่มีองค์กรในมาตรวจสอบอย่างจริงจังก็คือระบบโครงข่ายที่จะนำส่งสัญญาณของช่องทีวีทั้งธุรกิจและบริการสาธารณะไปสู่ประชาชน

ที่ผ่านมาการคาดการถึงการคลอบคลุมของสัญญาณทีวีดิจิตอลนั้นอาศัยเพียงตัวเลขจากผลการทำแบบจำลองหรือ Simulation เท่านั้น แต่ไม่มีการออกไปวัดสัญญาณกันจริงจังตามหลักวิชาการ อีกทั้งเป็นการอาศัยข้อมูลของผู้ให้บริการ MUX เอง ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานกลางที่จะสามารถสร้างความเชื่อถือออกมาได้

ผลการประชุมเมื่อวานจึงได้ข้อสรุปว่า จะมีการตั้งคณะทำงานโดยจะมีองค์ประกอบดังนี้คือ
– ตัวแทนของช่องที่วีที่เช่าใช้โครงข่าย
– ตัวแทนของ MUX หรือโครงข่าย
– นักวิชาการด้านวิศวกรรม
– ตัวแทน สำนักงาน กสทช.

หน้าที่ของคณะทำงานก็คือการลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพของ MUX จริงในพื้นที่ว่าตรงกับแผนในการทำแบบจำลองหรือไม่ คลาดเคลื่อนมากน้อยเพียงใด ซึ่งหากคลาดเคลื่อนมากทางผู้ให้บริการโครงข่ายต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ

สำหรับโครงข่ายที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนนั้น ควรจะขอความช่วยเหลือจากโครงข่ายที่พร้อมมากกว่า นั่นก็คือให้ MUX ทั้ง 4 รายแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกทางหนึ่ง

และหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ก็จะต้องมีมาตรการลงโทษทางปกครองต่อผู้ให้บริการโครงข่ายที่ผิดเงื่อนไขและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อีกทั้งสมควรเปิดโอกาสให้รายใหม่เข้ามาแข่งขันเพื่อให้ได้ใบอนุญาตหากผู้ให้บริการโครงข่ายที่ได้รับอนุญาตรายเดิมไม่สามารถดำเนินการได้

นั่นแสดงว่า การผลักดันให้เกิดความพร้อมของการบริการโครงข่าย ทุกฝ่ายต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยเฉพาะ สำนักงาน กสทช. ควรจะทำงานเชิงรุกกว่านี้ เพราะคูปองก็เริ่มแจกแล้ว แต่ปัญหาของผู้ให้บริการโครงข่ายบางรายก็ยังมีอยู่ ที่ดูเหมือนว่าทาง กสทช. ไม่ได้มีมาตรการอะไรในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้

ความแรงของสัญญาณในบางพื้นที่ก็ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งประชนต่างร้องเรียนเข้ามา แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันได้ การตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพของ MUX ควรจะจัดตั้งมานานแล้ว และควรจะมีการออกไปสุ่มวัดตามจุดต่างๆ และไม่ควรกำหนดจุดวัดล่วงหน้า พร้อมกับควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เข้ามาวัดซ้ำเพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับผู้ให้บริการโครงข่ายอีกด้วย

Advertisment

Leave a comment