ล่าสุด

18 พฤศจิกายน เริ่มกำหนดเรียงช่องทุกแพลทฟอร์ม

18 พฤศจิกายน เริ่มกำหนดเรียงช่องทุกแพลทฟอร์ม

หลังจากได้มีประกาศกำหนดเรียงช่องทีวีดิจิตอลให้เหมือนกันทุกระบบ (Must Carry) ไม่ว่าจะเป็นระบบทีวีดาวเทียม ระบบทีวีดิจิตอลสายอากาศ และระบบเคเบิ้ลทีวี กำหนดดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นี้ที่ให้ผู้ประกอบการทุกรายเรียงช่องให้เหมือนทีวีภาคพื้นดิน

จากปัจจุบันที่ช่องหมายเลข 1 – 10 ของระบบทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นส่วนใหญ่จะนำเสนอช่องตามความพอใจ และช่องทีวีดิจิตอลเริ่มที่หมายเลข 11 ถึง 46 นั้น นับจากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ทีวีดาวเทียมทุกระบบและเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น จะต้องจัดเรียงช่องให้เหมือนทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน นั่นคือหมายเลข 1 – 36 จะตรงกับกล่องทีวีดิจิตอลระบบสายอากาศ

ตัวอย่างเช่นกล่อง PSI เดิมช่องเลข 1 เป็น workpoint ก็จะเป็นช่อง TV5 เป็นต้น หรือสำหรับกล่อง TrueVision ที่เลข 3 จะเป็นช่อง 3 ในปัจจุบันก็จะกลายเป็นช่อง ThaiPBS เป็นต้น

ทั้งนี้หากผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามกฏ Must Carry ดังกล่าว ก็จะโดนคำสั่งปรับทันที เว้นเสียแต่ว่าจะมีคำสั่งจากศาลปกครองเป็นอย่างอื่น

Advertisment

Leave a comment