ล่าสุด

สิ้นปีนี้คนทั่วโลกดูทีวีดิจิตอล 1 พันล้านครัวเรือน

World-Digital-TV-households-by-platform

ผลวิจัยบอกสิ้นปีนี้คนทั่วโลกดูทีวีดิจิตอล 1 พันล้านครัวเรือน

ภายในสิ้นปี 2014 นี้ประชากรกว่า 1 พันล้านครัวเรือนจาก 138 ประเทศที่รับชมทีวีดิจิตอล เพิ่มขึ้น 130 ล้านจากปี 2013 และเพิ่ม 461 ล้านจาก 590 ล้านจากการบันทึกข้อมูล 2010 ตามข้อมูลการวิจัยของ Digital TV Research ทั้งนี้การนับรวมความสามารถในการรับชมทีวีดิจิตอลนั้นจะรวมทั้งการรับชมผ่านภาคพื้นดิน เคเบิ้ล และดาวเทียม

ข้อมูลจาก Digital TV World Household Databook ได้ประมาณการว่า การรับชมทีวีผ่านระบบเคเบิ้ลเป็นอันที่นิยมที่สุด ด้วยสมาชิกจำนวน 374 ล้านบัญชีเมื่อถึงสิ้นปี 2014 ระบบเคเบิ้ลแบบดิจิตอลชนะระบบเคเบิ้ลแบบอนาลอกในปี 2013 และชนะระบบออกอากาศภาคพื้นดินแบบอนาลอกในปี 2014 จำนวนครัวเรือนที่จ่ายเงินค่าสมาชิก IPTV จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าระหว่างปี 2010 ถึงปี 2014

การเข้าถึงของการรับชมทีวีดิจิตอลจะมีจำนวนเป็น 2 ใน 3 ของครัวเรือนในช่วงสิ้นปี 2014 เพิ่มขี้น 40.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2010 โดยความสามารถในการเข้าถึงทีวีดิจิตอลนั้นจะมีค่า 97.1% ในอเมริกาเหนือและต่ำลงมาที่ 51.5% ในลาตินอเมริกา

จะมี 13 ประเทศที่มีอัตรการเข้าถึงของประชากรสู่ทีวีดิจิตอลเต็ม 100% ในสิ้นปี 2014 นี้ และอีก 25 ประเทศมีอัตราการเข้าถึง 90% อย่างไรก็ตามการเข้าถึงในอีก 45 ประเทศนั้นจะต่ำกว่า 50% โดยประเทศเอลซัลวาดอร์จะต่ำสุดที่ 13% การเข้าถึงทีวีดิจิตอลได้จะเพิ่มเป็นสองเท่าใน 68 ประเทศระหว่างปี 2010 ถึงสิ้นปี 2014

ในจำนวน 461 ล้านครัวเรือนที่รับชมทีวีดิจิตอลได้ในระหว่างปี 2010 ถึง 2014 นั้นจำนวน 292 ล้านครัวเรือนหรือประมาณเกือบสองในสามจะเป็นย่านเอเชียแฟซิฟิก โ

10 ประเทศแรกที่มีจำนวนครัวเรือนเข้าถึงทีวีดิจิตอลได้ในสิ้นปี 2014 (หน่วยล้านครัวเรือน)

จีน 289.25
๊อเมริกา 114.63
อินเดีย 96.44
ญี่ปุ่น 42.18
บราซิล 36.34
เยอรมัน 30.04
รัสเซีย 29.65
ฝรั่งเศส 27.01
อังกฤษ 26.33
อิตาลี 24.93

จีนกลายเป็นประเทศที่ครัวเรือนเข้าถึงทีวีในระบบดิจิตอลได้มากสุดในปี 2010 อเมรกามาเป็นลำดับสอง ตามมาด้วยอินเดีย ญี่ปุ่น และบราซิล โดยจำนวนครัวเรือนจาก 5 ประเทศแรกนั้นรวมกันแล้วจะมีจำนวนเป็นสัดส่วนถึง 55% ของครัวเรือนทั่วโลกที่รับชมทีวีดิจิตอลได้

ที่มา Digitaltvnews.net

Advertisment

Leave a comment