ล่าสุด

ยื่นซองประมูลทีวีดิจิตอลวันที่ 28 ตุลาคม 56

auction-draft

ยื่นซองประมูลทีวีดิจิตอลวันที่ 28 ตุลาคม 56

อีกก้าวหนึ่งของประศาสตร์ทีวีดิจิตอลประเทศไทยนะครับ ที่วันนี้ 28 ตุลาคม 2556 ทาง กสทช เปิดรับซองประมูลทีวีดิจิตอล ก่อนจะมีการประมูลคลื่นความถี่กันในอีกไม่ช้านี้

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช. ได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับในการเปิดให้ยื่นแบบคำขอใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อการให้บริการทีวีในระบบดิจิตอล ประเภทการบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2556 โดยได้มีการเชิญสื่อมวลชนมาร่วมสังเกตการณ์ความพร้อมในทุกขั้นตอน

โดยขั้นตอนที่ 1 เป็นการลงทะเบียน ผู้ยืนคำขอรับใบอนุญาตจะต้องนำใบเสร็จรับเงินค่าเอกสารการประมูลมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและหมวดหมู่จากระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายเอกสารการประมูล และจะจัดทำใบนำคำขอรับใบอนุญาต พร้อมใบตรวจรับคำขอและเอกสารหรือเช็คลิสท์ อันเป็นขั้นตอนท่ี่สำคุญที่ผู้ยื่นคำขอต้องมีข้อมูลตรงกับที่ซื้อซองประมูลไป

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการตรวจรับคำขอ โดยผู้ยื่นคำขอ นำคำขอพร้อมเอกสารประกอบจำนวน 7 ชุด ประกอบด้วยเอกสารต้นฉบับจำนวน 1 ชุด สำเนา 5 ชุด และสำเนาในรูปของไฟล์อิเลคทรอนิกส์จำนวน 1 ชุด นำเอกสารทั้งหมดยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบคำขอและเอกสารทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 3 จะเป็นการวางหลักประกัน ผู้ยื่นคำขอจะต้องนำเงินหลักประกันจำนวนร้อยละ 10 ของราคาขั้นต่ำการประมูลของหมวดหมู่ที่ยื่น เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับแล้ว จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน โดยรูปแบบของหลักประกันจะต้องเป็นไปในรูปแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารการประมูล

ทั้งนี้วันแรกของการเปิดยื่นใบคำขอ คาดว่าจะมีบริษัทที่ซื้อแบบคำขอ มายื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมาก และประเด็นสำคัญคือ หลังจากยื่นใบคำขอแล้วผู้ร่วมประมูลจะต้องงดการให้ข่าว หรือเรียกว่าเป็น Silence period จนกว่ากระบวนการประมูลจะเสร็จสิ้น เพราะหากไม่มีข้อกำหนดนี้ การให้ข่าวของแต่ละบริษัท อาจจะมีผลกระทบต่อราคาประมูลที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ได้

ก่อนหน้านี้ผลสรุปรายชื่อผู้ซื้อเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ ประเภทธุรกิจรวามทั้งหมด 33 ราย จำนวน 49 ชุด โดยหมวดทั่วไปความคมชัดปกติ SD 17 ชอง ช่องทั่วไปความคมชัดสูง HD 12 ซอง และช่องข่าวสารสาระ 12 ซอง ช่องเด็กและเยาวชน 8 ซอง

ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าผลการประมูลจะออกมาเป็นเช่นไร

Advertisment

Leave a comment