ล่าสุด

จับตาวาระประชุม กสท. เตรียมลงดาบ MUX ที่ล่าช้า

จับตาวาระประชุม กสท. เตรียมลงดาบ MUX ที่ล่าช้า

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคมนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระที่น่าสนใจคือ การดำเนินการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดในเงื่อนใขใบอนุญาต

supinya-photo

สุภิญญา กล่าวว่า ที่สุดแล้วทาง กสทช. ควรจะต้องมีมาตรการในการกำกับดูแลผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลที่ได้รับใบอนุญาต (MUX) อย่างจริงจัง อาจจะเริ่มต้นด้วยมาตรการทางปกครอง และ การต้องเยียวยาผลกระทบต่อช่องที่ใช้บริการ MUX นั้นๆ เนื่องจาก สิทธิในคลื่นความถี่เป็นขของช่องที่เขาประมูลมาได้ ไม่ใช่ของโครงข่ายฯ ดังนั้นหากทางโครงข่ายฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดการให้คลื่นส่งสัญญาณออกอากาศได้ตามข้อตกลง ก็ต้องรับผิดชอบทั้งต่อช่องและคนดูด้วย

ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าเครือยข่ายของ MCOT และ PRD นั้น ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากปัญหาภายในขององค์กรเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางองค์กรจะต้องจัดการและรับผิดชอบ และไม่ควรสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ใช้บริการ และมีการเรียกร้องให้ทาง กสทช. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งมานานแล้ว อย่างล่าสุดช่องไทยรัฐทีวีได้ยื่นหนังสือมายัง กสทช. ในประเด็นนี้มาแล้ว

ทั้งนี้คุณสุภิญญากล่าวว่านอกจากปัญหาในแง่ของการดำเนินการแล้ว เรื่องคุณภาพสัญญาณในการรับชมของระบบโครงข่ายต่างๆ ก็ยังมีการรายงานมาเป็นระยะๆ ซึ่งทางคณะทำงานร่วมของ กสทช. กับ MUX และช่องทีวีดิจิตอล รวมทั้งหน่วยงานภายนอกจาะลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพสัญญาณด้วย

คาดว่าวันจันทร์ในที่ประชุม กรรมการ กสท. น่าจะได้ข้อสรุปในประเด็นนี้ออกมา เพื่อจะได้ดำเนินการทางปกครองกับผู้ให้บริการ MUX ที่มีปัญหาต่อไป

Advertisment

Leave a comment