ล่าสุด

กสทช. เรียกประชุมผู้ผลิตเสารับสัญญาณทีวี พบเกินกว่าครึ่งคุณภาพต่ำ

กสทช. เรียกประชุมผู้ผลิตเสารับสัญญาณทีวี พบเกินกว่าครึ่งคุณภาพต่ำ

วันที่ 13 มิ.ย. 2559 ที่หอประชุมสำนักงาน กสทช. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบและการทดสอบสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่จัดขึ้นโดยสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) และศูนย์ทดสอบผลิตภัณไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และนักวิชาการจากสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รศ. ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์)

เพราะว่าหลังจากที่ กสทช. เก็บรวบรวมสายอากาศรับสัญญาณทีวีทุกรุ่นที่วางจำหน่ายตามท้องตลาด โดยให้ PTEC และ ดร. รังสรรค์ ทดสอบ พบว่าประสิทธิภาพโดยรวมไม่เป็นที่พึงพอใจ บางรุ่นรับสัญญาณที่ความถี่ต่ำได้ดี แต่รับความถี่สูงไม่ได้ หรือบางรุ่นก็ตรงกันข้าม รับความถี่ต่ำไม่ได้ ความถี่สูงก็ไม่ได้ แต่รับความถี่กลางได้ดี เป็นต้น ทำให้บางครั้งไม่สามารถรับสัญญาณจากทุกโครงข่ายได้ครบ หากปรับองศาสายอากาศแล้วกลายเป็นสามารถรับสัญญาณโครงข่ายที่หายไปได้ แต่โครงข่ายที่เคยรับได้ก็หายไปด้วย

เนื่องจากช่วงความถี่ของทีวีดิจิตอลอยู่ระหว่าง 514-790 MHz. ทำให้ Bandwidth ค่อนข้างกว้าง และเสาส่งสัญญาณแต่ละพื้นที่ก็ใช้ความถี่ไม่เหมือนกันอีก ส่งผลให้สายอากาศบางรุ่นรับสัญญาณได้ดีเพียงช่วงความถี่หนึ่ง และใช้ไม่ได้เลยในอีกหลายช่วงความถี่อีกเช่นกัน

Advertisment

Leave a comment