ล่าสุด

กสทช. เผยผลการตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอล ถึง 7 กรกฏาคม

กสทช. เผยผลการตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอล ถึง 7 กรกฏาคม

เว็บไซท์สำนักงาน กสทช. เปิดเผยข้อมูลสถานะการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแล้ว โดยเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคมที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า MUX ส่วนใหญ่สามารถติดตั้งเครื่องส่งเฟส 1 ได้เป็นไปตามแผน ยกเว้น MUX PRD หรือกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนการดิดตั้งสถานีหลักในช่วงปีที่ 2 ก็สามารถดำเนินการได้แทบครบทุก MUX ยกเว้น PRD เช่นเดิม รวมถึงสถานีเสริมในปีที่ 2 ซึ่งสามารถติดตั้งแล้วเสร็จได้เพียง 1 สถานีคือสถานีทุ่งสงได้แทบทุก MUX ยกเว้น PRD เช่นกัน

โดยตามแผนการติดตั้งนั้นถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ควรจะติดตั้งได้ทั้งหมด 47 สถานี แต่ MUX หลักๆ ต่างก็ติดตั้งได้เพียง 41 สถานีเท่านั้น ซึ่งแผนในระยะต่อไปคือถึงวันที่ 1 กันยายน 2558 จะมีการติดตั้งเพิ่มอีก 9 สถานี และถึง 1 ธันวาคม 2558 จะติดตั้งเพิ่มอีก 12 สถานี รวมเป็นทั้งหมดตามแผนแล้วจะมี 68 สถานี

สำหรับสถานีหลักตามจังหวัดต่างๆ ก็ได้มีการติดตั้งกันไปครบถ้วนแล้วแทบทุก MUX ยกเว้น PRD เท่านั้น ส่วนสถานีเสริม MUX ส่วนใหญ่ก็ดำเนินการติดตั้งสถานีทุ่งสงกันเท่านั้น ส่วนอีก 6 สถานีก็จะมีการทยอยติดตั้งกันต่อไป

ที่มา เว็บไซท์กสทช http://bcp.nbtc.go.th/news/detail/2416

Advertisment

Leave a comment