ล่าสุด

Digital Switch Over แผนยุติอนาลอกกำลังจะเริ่ม

Digital Switch Over แผนยุติอนาลอกกำลังจะเริ่ม

หลังจากที่ กสทช. ได้ผลักด้นทีวีดิจิตอลให้เกิดขึ้นได้และได้เริ่มมีการออกอากาศกันอย่างเป็นทางการมาจนถึงการจ่ายเงินค่าประมูลรอบสองกันแล้ว แม้ช่วงที่ผ่านมาจะล้มลุกคลุกคลานไปบ้างกับวิบากกรรมหลายเรื่องราว แต่ก็นับว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีในการที่จะผลักดันให้ทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นในบ้านเรา

นับจากนี้สิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องก็คือการยุติทีวีในระบบอนาลอกที่ปัจจุบันยังมีการออกอากาศแบบคู่ขนานกันอยู่ทั้งทีวีในระบบดิจิตอลและอนาลอก ซึ่งการยุติระบบอนาลอกนั้นจะเริ่มจากพื้นที่ๆมีความพร้อมก่อนและขยายไปทั่วประเทศจนถึงการยุติการออกอากาศอย่างสิ้นเชิง

ทั้งนี้ กสทช. กำหนดให้ผู้บริการเครือข่ายหรือ MUX ทุกรายนำเสนอแผนการยุติทีวีอนาลอกมายัง กสทช. ซึ่งล่าสุดคุณสุภิญญา หนึ่งในกรรมการ กสทช. ได้ทวีตระบุว่าได้มีการส่งแผนมาแล้วจาก MUX ทั้ง 4 ราย

ลำดับต่อไปคือทางสำนักงาน กสทช. จะนำเสนอแผนการยุติทีวีอนาลอกของ MUX ทั้ง 4 รายเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด กสท. ซึ่งคุณสุภิญญามีความเห็นส่วนตัวว่าหากผ่านการพิจาณาแล้วควรนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยเพื่อกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

ที่ควรจะเสนอ ครม. นั้นเพราะเรื่องนี้กระทบกับคนหมู่มากทั่วประเทศไทย เพราะหาก ครม. รับทราบแผนการยุติทีวีอนาลอกของ กสทช. แล้ว ก็จะได้มอบหมายนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนต่างๆ ช่วยกันทำงานกับ กสทช. ในการเตรียมความพร้อมของประชาชน

งานระดับนี้ กสทช. ทำคนเดียวไม่ได้ และไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง เพราะ กสทช. ไม่มีอำนาจบริหารที่จะไปสั่งการหน่วยงานราชการอื่นๆได้

การยุติทีวีระบบอนาลอกนั้น จะต้องมั่นใจได้ว่าทุกครัวเรือนในประเทศสามารถเข้าถึงทีวีในระบบดิจิตอลได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางสายอากาศก้างปลา หนวดกุ้ง ทางระบบดาวเทียม หรือทางระบบเคเบิ้ลทีวี

ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างเริ่มแรก กสทช. ควรร่วมมือกับ สนง. สถิติแห่งชาติสำรวจครัวเรือนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบตัวเลขการรับชมทีวีดิจิตอลได้แล้วจริงๆ และควรต้องมีการสำรวจในระดับพื้นที่อีกด้วย

การที่จะยุติทีวีในระบบอนาลอกไม่ใช่ว่าประกาศวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะหยุดได้ทันที ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว และที่สำคัญจะต้องถึงเป้าหมาย 95% ของครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงทีวีดิจิตอลได้แล้ว

การเปิดทีวีดิจิตอลถือว่ายากแล้ว การยุดติทีวีอนาลอกนั้นนับว่ายากยิ่งกว่า ดังนั้นการร่วมมือกันทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการเปิดทีวีดิจิตอล ประชาชนมองเป็นทางเลือกของระบบใหม่ที่โผล่ขึ้นมา จะดูระบบไหนก็ได้ แต่การปิดระบบอนาลอกเหมือนเป็นการบังคับว่าต้องไปดูระบบดิจิตอลเท่านั้น หากไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดี อาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมที่หลายครัวเรือนเกิดปัญหาดูทีวีเครื่องเดิมๆไม่ได้อีกต่อไป

อีกความหมายหนึ่งของการยุติทีวีอนาลอก ก็คือการยุติทีวีในระบบสัมปทานไปด้วย ซึ่งจะทำให้ทุกรายเข้าสู่กติกาการแข่งขันใหม่ที่มีความเท่าเทียมกันจริงๆ คุณสุภิญญากล่าวทิ้งท้าย

Advertisment

Leave a comment