ล่าสุด

1 เมษายน 57 ทีวีดิจิตอลเริ่มออกอากาศ

tvdigital-2

1 เมษายน 57 ทีวีดิจิตอลเริ่มออกอากาศ

หลังจากได้มีการประมูลทีวีดิจิตอลเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ทาง กสทช. ก็ได้ออกมารับรองผลการประมูลทีวีดิจิตอลเรียบ้อยแล้ว จากการประชุมบอร์ด ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

ขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะเป็นการนำผลการรับรองดังกล่าวไปประกาศไว้บนเว็บไซท์ของ กสทช. และส่งหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งไปยังผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลทั้ง 24 รายต่อไป โดยหลังจากผู้ประกอบการได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการแล้ว 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดแรกจำนวน 50% ของราคาขั้นต้น พร้อมชำระอีก 10% ของราคาที่เกินมาจากราคาตั้งต้นในการการประมูล โดยเงินรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป

นอกจากนี้แล้วการรับรองการประมูลในวันนี้ถือเป็นการสิ้นสุด Silent Period ตามประกาศของ กสทช. ตามที่ได้เป็นข้อกำหนดเมื่อก่อนหน้านี้

ส่วนแผนการดำเนินการติดตั้งและกำหนดการให้บริการสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในปีแรก จะมีจำนวน 11 จังหวัดโดยกำหนดให้บริการตามลำดับดังนี้

1 เมษายน 2557 กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ สงชลา
1 พฤษภาคม 2557 อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี ระยอง
1 มิถุนายน 2557 สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น อุดรธานี

รวม 11 จังหวัดจะครอบคลุมประมาณ 10 ล้านครัวเรือน ซึ่งถือว่ามากกว่า 50% ตามประกาศ กสทช ที่กำหนดไว้ให้ผู้ประกอบการโครงข่ายจะต้องติดตั้งสถานีให้ครอบคลุมพื้นที่ 50% ทั่วประเทศในปีแรก

ในขณะที่ความคืบหน้าในการช่วยเหลือประชาชนในการเปลี่ยนผ่านระบบการรับชมโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ด้วยการแจกคูปองเงินสดให้กับครัวเรือนจำนวน 22 ล้านครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนนำไปเลือกซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีในระบบดิจิตอล ทั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล หรือทีวีเครื่องที่สามารถจูนเนอร์สัญญาณทีวีดิจิตอลได้ในมูลค่า 690 บาท แต่ทั้งนี้หากราคากล่องไม่ลดลงจริงบอร์ดอาจมีการพิจารณาถึงราคาคูปองที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ โดยคาดว่าการแจกคูปองช่วยเหลือดังกล่าวจะสามารถเริ่มแจกได้ประมาณเดือน เม.ย. 2557 ที่จะถึงนี้

ก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในจังหวัดใหญ่ๆ ที่จะได้รับชมทีวีดิจิตอลก่อนใคร ส่วนท่านที่อยู่ในจังหวัดเล็กๆ ก็คงรอกันอีกไม่นานแล้วนะครับ

Advertisment

Leave a comment