ล่าสุด

แฟนช่อง 3 เตรียมเฮ ช่อง 3 เจรจาออกอากาศคู่ขนาน

ch3-logo

หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีข่าวว่าช่อง 3 ยื่นเสนอขอออกอากาศคู่ขนาน พร้อมๆกับการขอให้บอร์ด กสท. ทบทวนมติคำสั่งทางปกครองที่จะให้ผู้ประกอบการดาวเทียมระงับการออกอากาศช่อง 3 อนาลอก วันนี้ทางบอร์ด กสท. ซึ่งได้มีการประชุมกันตามปกติทุกวันจันทร์ได้มีการรับทราบข้อเสนอของช่อง 3 แล้ว

โดยบอร์ด กสท. ได้ข้อสรุปว่าช่อง 3 ยินดีออกอากาศคู่ขนาน 2 ระบบ คือ อนาล็อก และดิจิตอล โดยทางบอร์ดมีมติให้ทางช่อง 3 แต่งตั้งผู้มีอำนาจรับผิดชอบมาประชุมร่วมกับทางบอร์ด กสท. ในวันพรุ่งนี้

ทางบอร์ด กสท. ยังมีมติเพิ่มเติมอีกว่า การเจรจาใดๆ เพื่อการออกอากาศคู่ขนานทั้งสองระบบของช่อง 3 นั้นจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกฏหมายและเป็นธรรมกับช่องอื่นๆด้วย โดยไม่ควรจะขอสิทธิพิเศษใดๆ และการเจรจาระหว่างตัวแทนตามกฏหมายของช่อง 3 ต้องเป็นการประชุมร่วมกับบอร์ด กสท. ทั้ง 5 คน ไม่ใช่การไปเจรจากับบอร์ดคนใดคนหนึ่งตามลำพัง

ด้านคุณสุภิญญา กรรมการ กสท. ทวีตความคิดเห็นส่วนตัวเพิ่มเติมว่า บอร์ด กสท. ยังมีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องเงื่อนไขการเจรจาการออกอากาศคู่ขนานของช่อง 3 แต่กรรมการทั้ง 5 คนเห็นตรงกันว่ากรณีนี้ มติ กสท. ถือเป็นที่สิ้นสุดในนาม กสทช. เนื่องจากเรื่องนี้เป็นข้อพิพาทด้านการกำกับดูแล ดังนั้นการตัดสินใจโดย กสท. ถือเป็นที่สิ้นสุดตามกฏหมาย ไม่ต้องไปบอร์ดใหญ่

ดังนั้นวาระช่อง 3 ในการประชุมบอร์ด กสทช. (บอร์ดใหญ่) ในวันพุธที่ 17 นี้จึงเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น เพราะที่ผ่านมาข้อพิพาทในการกำกับของบอร์ดโทรคมนาคม (กทค) ก็ไม่ได้ให้บอร์ด กสทช. พิจารณา ถ้าสุดท้ายทางผู้รับใบอนุญาตที่ไม่เห็นด้วยกับมติของ กสท. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในนาม กสทช. ก็สามารถไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ในเวลา 90 วัน

การที่ช่อง 3 อนาล็อกยินดีออกอากาศคู่ขนานกับช่องดิจิตอลที่ประมูลมาได้เหมือนช่อง 7 ก็จะถือว่าเป็นทางออกที่ วิน-วิน คนดูผู้บริโภคจะได้ประโยชน์สูงสุด กสทช. ไม่ได้มีแนวคิดยกเลิกทีวีอนาล็อกแต่อย่างใด ประชาชนสามารถรับชมระบบอนาลอกได้จนกว่าจะหมดอายุสัมปทาน

คุณสุภิญญากล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อช่อง3มีเงื่อนไขในการออกคู่ขนาน ดิฉันก็มีเงื่อนไขตนเองเช่นกันคือ

1. ต้องไม่ขัดกฏหมาย
2. เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3. ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด

ถ้าบอร์ด กสท.จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล 4%(ที่ต้องจ่าย กสทช.)ให้กับช่อง 3 ก็ต้องยกเว้นให้ช่อง 7 ซึ่งให้ความร่วมมือออกคู่ขนานมาตลอดด้วย

ทางใดที่ช่อง 3 จะยอมออกคู่ขนานได้โดยไม่ขัดกฏหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการแข่งขัน และผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุดในการเปลี่ยนผ่าน ยินดีสนับสนุนค่ะ

Advertisment

Leave a comment