ล่าสุด

เอาแล้วไง อสมท. เตรียมยกเลิกบริการ MUX ให้กับช่องทีวีดิจติอลที่ค้างค่าเช่า

เอาแล้วไง อสมท. เตรียมยกเลิกบริการ MUX ให้กับช่องทีวีดิจติอลที่ค้างค่าเช่า

นายภักดี มะนะเวช รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้กล่าวถึงกรณีที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือขอหารือ การขอบอกเลิกสัญญาการเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) ระหว่าง อสมท กับ ผู้ใช้บริการโครงข่ายที่เป็นช่องทีวีดิจิตอล ซึ่งปัจจุบันผู้เช่าใช้บริการ MUX ของ อสมทหรือ MCOT ประกอบด้วย Voice TV, Spring News, ไทยรัฐ ทีวี, รัฐสภา และ อสมท

ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวขอหารือวิธีการดำเนินการกับช่องทีวีดิจิตอล ที่ยังไม่ได้ชำระค่าบริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2557 เป็นต้นมา ว่า ตามที่ทาง อสมท ได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวนั้น กสทช. ได้รับหนังสือแล้ว และเตรียมที่จะเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเพื่อพิจารณาว่าขัดกับแนวทางของ มติ กสท. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 หรือไม่

โดยมติดังกล่าว ที่มีสาระสำคัญว่า อสมท จะสามารถยกเลิกการให้บริการ
โครงข่ายแก่ผู้ใช้บริการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กสท. และปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาผลกระทบภายหลังการบอกเลิกการให้บริการตามที่ กสท. กำหนด รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง อสมท กับผู้ใช้บริการ ย่อมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าใช้บริการ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหาแนวทางออกร่วมกันด้วย

นายภักดี กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด กสท. ได้มีพิจารณาหลายแง่มุมโดยพิจารณาถึงผลกระทบกับช่องรายการ และผลกระทบในส่วนของ อสมท โดยบอร์ดมีมติว่าหากบริษัท อสมท จะดำเนินการอย่างไร ให้บริษัท อสมท ทำเรื่องขออนุมัติ กสท. ล่วงหน้าภายใน 30 วัน แล้วจะพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้การดำเนินการที่ผ่านมาทาง กสท. ได้เคยเชิญทั้ง บริษัท อสมท และ ลูกค้ามาพูดคุยแล้ว ทั้งนี้หาก บริษัท อสมท ได้ทำหนังสือแจ้งมาที่ กสท. ว่าจะดำเนินการอย่างไร จะเชิญทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยเพื่อหาทางอีกครั้ง โดยคงต้องดูว่าจะมีแนวทางใดบ้างที่จะทำให้อยู่ด้วยกันได้โดยความยุติธรรมทุกฝ่าย และพิจารณามาตรการรองรับ

Advertisment

Leave a comment