ล่าสุด

เตรียมแจกคูปองเพิ่มอีก 10.5 ล้านครัวเรือน จากที่แจกไปแล้ว 13.6 ล้านครัวเรือน

เตรียมแจกคูปองเพิ่มอีก 10.5 ล้านครัวเรือน จากที่แจกไปแล้ว 13.6 ล้านครัวเรือน

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งที่ 5/2559 ในวันพุธนี้มีวาระขอความเห็นชอบกระบวนการ ขั้นตอน และการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลสำหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้อนุมัติในหลักการให้สำนักงานดำเนินการแจกคูปองเพิ่มเติมให้กับครัวเรือนราว 10.5 ล้านครัวเรือน จากที่ผ่านมาได้ดำเนินการแจกรอบแรกไปแล้ว 13.6 ล้านครัวเรือน

สำหรับ 4 กลุ่มที่จะแจกคูปองเพิ่มเติม ได้แก่

1.ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับคูปองรอบแรกจากไปรษณีย์
2.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและเจ้าบ้านขึ้นภายหลังวันที่ 16 ก.ย. 57
3.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านมีผู้อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน
4.มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและมีเจ้าบ้าน

ส่วนอีก 2 กลุ่ม ได้แก่ ครัวเรือนบ้านพักหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ และจุดรับบริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ สำนักงานอยู่ในระหว่างการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเสนอต่อ คสช. เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป

ทั้งนี้ทางสำนักงาน กสทช. จะแจ้งสิทธิ์ให้ประชาชนทราบโดยส่งเป็นจดหมาย โดยประชาชนจะสามารถแสดงตนขอรับสิทธิ์จากการใช้คูปองแบบเดิมมาป็นการใช้บัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ตรวจสอบผ่านระบบจัดการคูปองซึ่งเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง และถ่ายรูปผู้ใช้สิทธิ์ลงในระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการด้วย

ส่วนการบริหารการจัดส่งกล่องดิจิตอลทีวี ทางสำนักงานจะให้ผู้เข้าร่วมโครงการยังคงเป็นผู้จำหน่ายกล่อง DVB-T2 และระบบดาวเทียมแบบ DVB-S2 แจ้งและรวบรวมกล่องของตนเองและจัดส่งให้กับคลังสินค้ากลาง เพื่อจะช่วยบริหารจัดการกล่องไปยังผู้ได้รับสิทธิ์ หรือประชาชนที่มารับสิทธิ์สามารถเลือกกล่องได้จากหน้าร้านค้านั้นๆได้เลย สิทธิ์นี้ยังสามารถใช้เป็นส่วนลดราคาซื้อโทรทัศน์รับสัญญาณดิจิตอลทีวีในตัวได้อีกด้วย

Advertisment

Leave a comment