ล่าสุด

เจาะลึกช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

digital-TV-public-channel

การเริ่มต้นปล่อยสัญญาณดิจิตอลทีวีในปี 2558 ที่กำลังจะถึงนี้ สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดสำหรับประชาชนที่ไม่ได้ติดดาวเทียมหรือเคเบิ้ลทีวีคือจะมีจำนวนช่องรายการเพิ่มมากขึ้นจากเดิมได้อย่างได้อย่างมหาศาลที่มีเพียง 6 ช่องสัญญาณในระบบอนาล็อก คือ 3 ,5 ,7 ,9 ,NBT และ ThaiPBS เท่านั้น ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเครื่องเล่นเพลงแบบเทปคาสเซ็ทรุ่นเก่ากับเครื่องเล่นแบบ mp3 สมัยนี้ ที่ปริมาณความจุของเพลงแตกต่างกันอย่างลิบลับ

ช่องทีวีดิจิตอล ที่มีจำนวนช่องสัญญาณเพิ่มมากขึ้นได้นั้น ต้องเท้าความไปถึงระบบเก่าที่เราคุ้นชินคืออนาล็อกเสียก่อน เนื่องจากระบบนี้ใช้พื้นที่ในการส่งสัญญาณมาก ทำให้รับชมช่องโทรทัศน์ได้เพียง 6 ช่อง จากความคุ้นชินเดิมเมื่อเปลี่ยนมาเป็นแบบดิจิตอล จำนวนช่องที่รับชมจะเพิ่มมากขึ้น โดยหลังจากทาง กสทช.มีมติแล้วว่า จำนวนช่องทีวีที่จะแพร่ภาพในตอนนี้อยู่ที่ 48 ช่อง และแน่นอนว่าในอนาคตจะต้องเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำนวนช่องที่เพิ่มขึ้นในตอนนี้แบ่งออกเป็น

1.ช่องธุรกิจ จำนวน 24 ช่องสัญญาณ
2.ช่องสาธารณะ 12 ช่องสัญญาณ
3.ช่องชุมชน 12 ช่องสัญญาณ
ทาง กสทช.เองมีการเตรียมการให้เปิดประมูลในตุลาคมที่จะถึงนี้ ในช่องธุรกิจจำนวน 24 ช่อง ซึ่งเป็นช่องที่สำคัญและและได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากผู้ประกอบการโทรทัศน์ โดยใช้วิธีแบ่งประเภทช่องรายการแบบ 3-7-7-7 หมายถึง ช่องเด็ก 3 ช่อง ช่องข่าว 7 ช่อง ช่องทั่วไปแบบSD 7 ช่อง และช่องทั่วไปแบบHD อีก 7 ช่อง

สำหรับประชาชนที่จะได้ดูทีวีแบบดิจิตอลเร็วๆนี้ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มมากขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์เสริมที่ต้องนำมาใช้แปลงสัญญาณเป็นดิจิตอลเพราะทาง กสทช.เน้นย้ำออกมาแล้วว่างบประมาณส่วนหนึ่งจากการประมูลช่องจะนำมาใช้เป็นคูปองมูลค่า 690 บาทแจกให้กับ 22ล้านครัวเรือน นำไปใช้ซื้อหาอุปกรณ์รับสัญญาณรับชมดิจิตอลทีวี กันได้อย่างทั่วถึง

Advertisment

Leave a comment