ล่าสุด

เครือข่ายผู้บริโภคแนะนำคูปอง 690 บาทแลกกล่องและเสาคุณภาพดีได้

forconsumer-thai

เครือข่ายผู้บริโภคแนะนำคูปอง 690 บาทแลกกล่องและเสาคุณภาพดีได้

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคแนะการใช้คูปองราคา 690 บาท สามารถแลกกล่องดิจิตอลพร้อมเสาที่มีสเปคสูงกว่าที่ กสทช. กำหนดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเพิ่ม แนะนำอย่าใจร้อนรีบนำคูปองไปแลก เพราะบริษัทจะแข่งกันทำให้ราคาสินค้าลดลง

หลังจากที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเสนอ กสทช. และ คสช.ให้มีการกำหนดราคาคูปอง 690 บาท และต่อมา กสทช. ได้มีมติยืนยันกำหนดราคาคูปอง 690 บาทออกมา ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณของชาติ ไปได้เกือบ 7,000 ล้านบาทแล้วนั้น

ดร.วีรพันธ์ รังสีวิจิตรประภา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ทำการตรวจสอบกล่องแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอลในท้องตลาด ก่อนที่จะมีการแจกคูปองในช่วงเดือนตุลาคม โดยนอกผู้บริโภคจะสังเกตการซื้อกล่องที่ได้มาตรฐานจากสัญลักษณ์น้องดูดี และตรา กสทช.แล้ว ยังมีข้อสังเกตที่ผู้บริโภคควรให้ความสำคัญก่อนที่จะซื้อหรือนำคูปองไปแลกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ดังนี้

1. ในส่วนของตัวกล่องภายนอก จากการสำรวจกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่วางจำหน่ายในท้องตลาดพบว่า แม้จะหลายกล่องจะมีราคาขายใกล้เคียงกัน แต่หากผู้บริโภคจะเลือกซื้อกล่อง ก็ควรเลือกกล่องที่มีปุ่มเปลี่ยนช่องทีวี รวมถึงปุ่มปิดเปิดที่ตัวกล่องด้วย เพราะหากรีโมทหายไป หรือใช้งานไม่ได้ อย่างน้อยก็สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้โดยการใช้ปุ่มกดจากตัวกล่อง

2. ในส่วนปุ่มนูนสัมผัสตรงเลข 5 เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ที่มึความบกพร่องในการมองเห็น ซึ่งจากการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการทุกรายให้ความสำคัญ และมีปุ่มดังกล่าว อันเป็นไปตามมาตรฐานของ กสทช.

3. ในส่วนของตัวรีโมท จากการสำรวจพบว่าบางยี่ห้อ ไม่ได้ทำเป็นเมนูเป็นภาษาไทย ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนของผู้บริโภคในการใช้งาน เนื่องจากรีโมททีวีดิจิตอล จะมีปุ่มต่างๆ มากกว่ารีโมททีวีทั่วไป ซึ่งในส่วนของบริษัทที่ได้จัดทำรีโมทเป็นภาษาไทย ได้แก่
– SAMART
– One Box Home
– MY BOX
– CLEO
– Aconatic
– และ NANO เป็นต้น

4. ในส่วนของคู่มือการใช้งานกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนั้น ตามกำหนดมาตรฐานของ กสทช. ระบุว่าต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่จากการสำรวจพบว่าบางยี่ห้อ มีเพียงภาษาไทยไม่มีภาษาอังกฤษ ซึ่งยี่ห้อที่เป็นไปตามมาตรฐานของกสทช. โดยมีทั้งสองภาษา ได้แก่
– LEOTECH
– One Box Home
– AJ
– Aconatic
– Planetcomm
– Family
– Topfield
– MY BOX
– CLEO
– IPM
– SAMSUNG
– และ Haier

5. ผู้บริโภคควรเลือกซื้อกล่องที่ใช้สายพ่วงตัวแปลงไฟ (Adapter) เนื่องจากหากกล่องมีปัญหาตรงสายต่อไฟก็ยังสามารถหาซื้อ Adapter มาเปลี่ยนได้ แต่หากเป็นกล่องทีวีดิจิตอลที่ใช้สายเสียบตรงเข้ากับกล่องโดยตรง หากสายไฟมีปัญหาก็จะทำให้กล่องทีวีดิจิตอลดังกล่าวใช้งานไม่ได้ในตอนนั้น อาจจะต้องส่งซ่อมระหว่างนั้นก็จะไม่มีกล่องให้ใช้งาน แทนที่จะเสียเงินซื้อเพียงแค่ตัว Adapter ตัวใหม่ ที่มีราคาถูกกว่า

6. เรื่องของการใช้ไฟฟ้าของกล่องทีวีดิจิตอลบางรุ่น มีตัวจ่ายไฟ (Power Supply) ที่จ่ายกระแสได้น้อยกว่าที่กล่องต้องการ ทำให้การใช้งานของตัวจ่ายมีอายุการใช้งานสั้นลง ดังนั้นจึงควรเลือกตัวจ่ายไฟที่สามารถจ่ายกระแสไฟได้เท่ากับหรือมากกว่าที่ กล่องทีวีดิจิตอลต้องการ

7. คนที่ตั้งใจจะชมช่องรายการความคมชัดสูง หรือ ช่อง HD จากกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ก็ต้องต่อสายรับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณเข้าสู่ทีวีด้วยสาย HDMI เท่านั้น เพราะสายสัญญาณ AV เป็นการส่งสัญญาณแบบอนาล็อก การรับชมช่องแบบ HD ก็จะได้คุณภาพความคมชัดไม่สมบูรณ์ 100% เพราะฉะนั้นถ้าอยากดูช่อง HD ที่คมชัดจริงๆ ต้องต่อด้วยสายสัญญาณ HDMI และรับชมด้วยทีวีที่รองรับ HD จริงๆ

โดยนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า จากการที่เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคผลักดันให้ กสทช. กำหนดราคาคูปองที่ 690 บาทได้ ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณไปได้เกือบ 7,000 ล้านบาท นอกจากนี้เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคได้มีการเชิญบริษัทที่ผลิตหรือจำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลในประเทศไทย เข้าร่วมจำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลพร้อมเสาอากาศในราคา 690 บาทเพื่อผู้บริโภค โดยมีบริษัทตอบรับเข้าร่วมขายกล่องทีวีดิจิตอล 690 บาททั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ สามาร์ท โซเคน วันบ็อกโฮม และซูเปอร์จี ซึ่งทั้ง 4 บริษัทได้ผ่านมาตรฐานกล่องของกสทช.แล้ว ยกเว้น บริษัท ซูเปอร์จี อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนกับ กสทช. แต่ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง 4 บริษัทที่ร่วมจำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอล 690 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในการเปลี่ยนผ่านจากระบบทีวีอะนาล็อกเข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอล

นางมณี จิตรโชติมงคลกุล อนุกรรมการ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ด้านสื่อและโทรคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายอ้างว่าการแลกกล่องทีวีดิจิตอลของบริษัทที่ เข้าร่วมโครงการ กสทช. มีความจำเป็นต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาประกอบด้วย จึงเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการแอบอ้างเรียกเก็บบัตรประชาชน ซึ่งในส่วนนี้ กสทช.ควรมีมาตรการป้องกันและลงโทษผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอย่าง จริงจังเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคต่อไป

ด้านนางสาวชลดา บุญเกษม กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เขตภาคกลาง และอนุกรรมการฯด้านสื่อและโทรคมนาคม กล่าวว่าตนเองอาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องของ กสทช. ในการแจกคูปองแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอล พบว่าราคากล่องที่จำหน่ายในท้องตลาดในปัจจุบันยังอยู่ในราคาที่สูง จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าด่วนใจร้อน เพราะเชื่อว่าหลังวันที่ 20 ต.ค. จะมีหลายบริษัทจำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลพร้อมเสาในราคาถูกลง

ที่มา >https://www.facebook.com/fconsumerthai

Advertisment

Leave a comment