ล่าสุด

สุภิญญาค้าน กสท. อนุมัติงบ 150 ล้านให้เฉพาะทีวีพูลถ่ายทอดโอลิมปิก

สุภิญญาค้าน กสท. อนุมัติงบ 150 ล้านให้เฉพาะทีวีพูลถ่ายทอดโอลิมปิก

ข่าวจาก กสทช. ระบุว่า สาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเตรียมค้านเงินสนับสนุนการถ่ายทอดการแข่งกีฬาโอลิมปิกของทีวีพูล

โดยก่อนหน้านี้ กสท.เคยเสียงข้างมาก มีมติมอบหมายให้สำนักงานกสทช. ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) กระทั่งเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2559 กรรมการ กทปส.ได้เห็นชอบตามมติคณะทำงานพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการถ่ายทอดการแข่งขันโอลิมปิกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

นางสาวสุภิญญากล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากประเด็นข้อกฎหมายที่บอร์ด กสท.เสียงข้างมากต้องตอบหลังเห็นชอบให้เสนอขอโครงการงบประมาณ 150 ล้านบาท ดังกล่าวแล้ว ยังมีประเด็นกระทบการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในวงการทีวีระหว่างรายเดิมกับรายใหม่ที่เป็นทีวีดิจิตอลด้วย

นางสุภิญญาระบุว่า “ดิฉันถึงได้ค้านตั้งแต่แรกเช่นเดียวกับช่องทีวีดิจิตอลรายใหม่ๆที่ส่งเสียงคัดค้านถึงการให้ทุนถ่ายทอดเฉพาะ 4 ช่องเดิมด้วย หวังว่า กสท.จะพิจารณาเรื่องนี้ใหม่อย่างรอบคอบ”

ผลการประชุมในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 นี้คงจะได้ทราบกันว่าทาง กสท. จะมีมติออกมาว่าเป็นอย่างไร

Advertisment

Leave a comment