ล่าสุด

ศาลไม่คุ้มครองไทยทีวี กสทช.เตรียมบังคับธนาคารกรุงเทพจ่ายแบ้งค์การันตี 1.6 พันล้านบาท

ศาลไม่คุ้มครองไทยทีวี กสทช.เตรียมบังคับธนาคารกรุงเทพจ่ายแบ้งค์การันตี 1.6 พันล้านบาท

หลังจากที่ศาลปกครองมีคำสั่งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้ยกคำร้องขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี ในกรณีที่บริษัท ไทยทีวี ฟ้องคณะกรรมการ กสทช. เพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับคำสั่ง กสทช. เรียกเก็บเงินหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ได้ทำไว้กับธนาคารกรุงเทพนั้น

ด้าน พ.อ. นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการ กสท. ซึ่งประชุมทุกวันจันทร์ ได้มีการรับทราบคำสั่งศาลดังกล่าว และสั่งการให้ทางสำนักงานดำเนินการทางกฏหมายในการยึดหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน 1,634 ล้านบาท ที่ทางบริษัทไทยทีวีทำไว้กับธนาคารกรุงเทพ

โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ทางสำนักงาน กสทช. จะทำหนังสือแจ้งไปยัง ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะสถาบันกันเงินที่ค้ำประกันหลักทรัพย์​เพื่อขอยึดแบงค์การันตี โดยจะต้องเป็นการขอยึดทั้งก้อนไม่ใช่แบ่งเป็นรายงวด

ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางให้เหตุผลการยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากคดียังเป็นข้อต่อสู้ที่บริษัทไทยทีวี อยู่ระหว่างการฟ้องร้องในศาล จึงไม่มีเหตุอันสมควรเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว จึงมีคำสั่งออกมาเมื่อวันที่ 22 ตามที่ได้รายงานไปแล้ว

Advertisment

Leave a comment