ล่าสุด

มาเลเซียรับร้องห้องทดสอบกล่องทีวีดิจิตอลแล้ว

มาเลเซียรับร้องห้องทดสอบกล่องทีวีดิจิตอลแล้ว

Digital TV Labs แห่งชาติมาเลเซีย ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วจาก สถาบันมาตรฐานและวิจัยอุตสาหกรรมแห่งชาติมาเลเซีย (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia – SIRIM) ซึ่งกลายเป็นห้องแลปแรกสำหรับกิจการทีวีดิจิตอลของมาเลเซีย

ทั้งนี้หน่วยงานด้านการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซีย (Malaysian Communications and Multimedia Commission – MCMC) ได้มอบหมายให้ทาง SIRIM ได้เป็นผู้ดูแลมาตรฐานทางด้านทีวีดิจิตอล ดังนั้นอุปกรณ์ทีวีดิจิตอลที่จะนำเข้ามาในประเทศจะต้องสอดคล้องกับช้อกำหนดที่กำหนดไว้ และให้หน่วยงานนี้เป็นผู้กำกับดูแล

ทั้งนี้ Digital TV Labs ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO17025 ในการทดสอบ DVB-T2 ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน SKMM MTSFB TC T004 ทั้งนี้ระบบเครือข่ายทีวีดิจิตอลของมาเลเซียซึ่งเป็น DVB-T2 เหมือนไทยนั้นกำลังดำเนินการและเริ่มทดลองออกอากาศโดย myTV Broadcasting Sdn Bhd ระหว่างปี 2015 นี้

ที่มา digitaltvnews.net
ภาพประกอบจาก digitaltv-labs.com

Advertisment

Leave a comment